Welkom op Oase
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Oase!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
burger van de hemel

Je hebt geen geest van angst, maar van kracht, liefde en bezonnenheid

Je kunt barmhartigheid en genade vinden in tijden van nood

Je bent uit God geboren en de boze kan je niet raken
 
 
Bron: Naarhouse.nl
 
 
 
 
Bron van Levend water
ontspring nu in mij
zend uw Geest o Heilig GOd
en maak mij vrij
van elke situatie
die mijn hart bezwaart
'k geef mijn last aan u
die heel mijn ziel bewaart

Refrein:
Jezus [3x]
Vader [3x]
Geest van God [3]

Heer, U bent de Herder
die mij geneest
neem mij in uw armen
leid mij door uw Geest
neem mijn trots mijn twijfels
en mijn angsten nu
trek mij met uw liefde
ik verlang naar U

Refrein:
Jezus [3x]
Vader [3x]
Geest van God [3

geef jezelf aan Jezus
die jou geneest
laat hem je omarmen
en ontvang zijn Geest
als je hem vertrouwt
word je door Hem bevrijd
zul je met hem leven
tot in eeuwigheid

Refrein:
Jezus [3x]
Vader [3x]
Geest van God [3]

Bron van levend water
ontspring nu in mij
zend uw Geest o Heilig GOd
en maak mij vrij
van elke situatie
die mijn hart bezwaart
'k geef mijn last aan u
die heel mijn ziel bewaart

Refrein:
Jezus [3x]
Vader [3x]
Geest van God [3x]...
 
(Opwekking 445)
 
 
 
 
Bij  U  is de Bron des Levens

Ik kom tot U mijn Vader
En leg mijn leven in uw hand
Mijn tong verdroogt van dorst Heer
O giet uw water uit op mijn dorstig land
Heer maak de woestijn tot een waterplas
Want U bent het die nieuw leven geeft
Uw waterbronnen Heer op het dorre land
Doordrenk mij met uw Heil'ge Geest

Refrein:
Bij U is de Bron des Levens
Bij U vind ik nieuwe kracht
U richt mij op als ik ben gevallen
Als ik moe ben en niet verder kan
Bent U het die uitkomst biedt
Bij U is de Bron des Levens
Ik drink het Levende Water om niet

Met vreugde mag ik scheppen
Het Levend Water uit uw Bron
Overspoel mij met nieuw leven
De Geest en de bruid zeggen wie dorst heeft kom
De dorre woestijn zal bloeien als een roos
Ja de steppe die jubelt en lacht
Rivieren ontspringen op het kale land
Heer U geeft mij vreugde in mijn hart

Refrein:
Bij U is de Bron des Levens
Bij U vind ik nieuwe kracht
U richt mij op als ik ben gevallen
Als ik moe ben en niet verder kan
Bent U het die uitkomst biedt
Bij U is de Bron des Levens
Ik drink het Levende Water om niet

Ja ik vertrouw U Vader
U heeft mijn leven in uw hand
Er komt een frisse regen
Deze regen bevloeit mijn dor en dorstig land
De tijd van uw genade komt er aan
Dikke regendruppels vallen neer
De stromen van Levend Water zullen vloeien
Uit mijn binnenste keer op keer

Refrein:
Bij U is de Bron des Levens
Bij U vind ik nieuwe kracht
U richt mij op als ik ben gevallen
Als ik moe ben en niet verder kan
Bent U het die uitkomst biedt
Bij U is de Bron des Levens
Ik drink het Levende Water om niet

Ik drink het Levende Water om niet
Ik drink het Levende Water om niet

Menorah van der Zwan
 
waterfall4.gif image by WhyYuwie
 
 
Jezus is de Bron
van Levend water.
Hij geeft in overvloed.
Als je dorst hebt
 kun je bij Hem ontvangen.
Hij geeft je dan
 van Zijn Levende Water.
 
 
Smaller Jesus Walking on Water Pictures, Images and Photos
 
 
 
Jezus is vol liefde.
 
Hij wil jou geven in overvloed.
 
 
 
Naar:
 
 
naar Tuin van God:
 
 

 

 
 
 
 
Luisteren naar God's stem
 
Kies er daarom vandaag nog voor, alsjeblieft, om God echt de eerste plaats in je leven te geven. Er zijn veel zaken in het leven die om je aandacht schreeuwen. Maar niets kan je zo bevredigen als de liefde, de kracht, de vreugde, de vrede enz. van GOD. Niets kan ermee vergeleken worden. God is gewoon absoluut het allerbeste wat je je maar kunt wensen. Kies er daarom vandaag nog voor om een relatie met hem aan te gaan, door elke dag met hem te praten en naar zijn stem te luisteren in de stilte van je hart. Want hij spreekt ook tot jou. Als jij als een kind, eenvoudig en vol verwachting, luistert naar hem, zul je zijn liefdevolle woorden horen.
bron: real life.nl
Reacties
 
 
Mijn geliefd kind
 
Ik hou van jou!
Ik heb mijn eigen bloed voor jou vergoten om je rein te maken.
Je bent nieuw, geloof dat dát waar is!
Je bent lieflijk in Mijn ogen en Ik schiep je zoals je bent.
Bekritiseer jezelf niet en raak niet ontmoedigd omdat je niet volmaakt bent in je ogen.
Dit leidt enkel tot frustratie.
Ik wil dat je Mij vertrouwt, iedere dag weer, stap voor stap.
Blijf in Mijn kracht en Mijn liefde
En wees vrij - wees jezelf.
Sta niet toe dat andere mensen je opjagen.
Ik zal je leiden als je het Mij toestaat.
Wees je van mijn Aanwezigheid bewust.
Ik geef je geduld, vreugde en vrede.
Verwacht de antwoorden van Mij.
Ik ben de herder en Ik zal je leiden.
Volg Mij alleen.
Weest niet bezorgd over jezelf, je bent Mijn verantwoordelijkheid.
Ik zal je veranderen zonder dat je het eigenlijk door hebt.
Heb jezelf lief en anderen lief omdat Ik je liefheb.
Wees niet op jezelf gericht, wees op Mij gericht.
Ik leid, Ik verander, maar niet wanneer je het zelf probeert,
want Ik wil jouw krachtinspanningen niet bevechten.
Je bent van Mij, geef Mij de vreugde je gelijkvormig aan Christus te maken.
Je enige opdracht is op Mij gericht te zijn en op Mij alleen!
Worstel niet zo, maar ontspan je in Mijn liefde.
Ik wil de vrijheid om je vrijuit lief te kunnen hebben.
Houd ermee op in eigen kracht te willen doen wat Ik in jou wil doen!
Mijn wil is volmaakt, Mijn liefde is voldoende.
Ik zal in al jouw behoeften voorzien, want Ik heb je lief!

Je hemelse Vader
Lees meer...
 
 
 
Laat je niet langer tegenhouden, maar breek door,
ga verder dan je ooit geweest bent,
ga dieper in de Heer dan je ooit bent gegaan,
ga hoger met de Geest van God dan je
ooit hebt gedacht dat mogelijk was.

We zingen soms: OPEN THE EYES OF MY HEART LORD,
maar doe je dat ook echt? Of laat je telkens weer
je ogen sluiten door de menselijke dingen in de kerk?
Laat je je geestelijke zintuigen dichtsnoeren?

Laat de Geest van de Vader in de hemel je leiden,
naar een hoogte die je nog nooit gekend hebt.

Vraag het ECHT aan Hem: "
" Open de ogen van mijn hart Heer.
Om te zien in Uw Heerlijkheid en kracht!"
 
 
Gebed:
 
Laat me zien Heer wie U echt bent.
U bent de overwinnaar van de dood en van de duisternis,
U bent de Heer van hemel en aarde,
U bent de Koning van alle koningen en de Heer van alle heren.

U bent de eeuwige, de almachtige...
laat me U kennen Heer!

Ik heb dat gebed de laatste tijd veel gebeden,
want de Heer bewerkt in mij een diepe honger naar Hem,
om Hem te kennen en de kracht van zijn opstanding.
De Heer is zoveel groter dan wij beseffen, zoveel mooier.

Durf jij Hem te kennen, zoals Hij is?
Dat is heel wat hoor! Dat is het mooiste wat er is.
Maar ook het meest onthutsende wat er is...
Hij is zo wonderlijk.

We moeten leren leven uit Hem
en vanuit Zijn Geest!

bron: real life.nl 

Lees meer...   (2 reacties)
 
 

   Gezegend de mens die dorst naar God (Joh. 7: 37-39)

   Johannes schreef zijn evangelie met een concreet doel voor ogen (Joh.20:31). Daarom heeft hij deze geschiedenis van Jezus op het Loofhuttenfeest (Lev.23) opgetekend. Dit feest duurde 7 dagen.

 In de paar eeuwen vóór de geboorte van Jezus was de volgende traditie ontstaan: bij het badwater van Siloam werd een gouden kruik met water gevuld. Deze werd vervolgens in een feestelijke optocht door de Hogepriester naar de tempel gebracht. Bij het tempelplein gekomen werd er drie keer op een sjofar (ramshoorn) geblazen om het feestelijke karakter ervan te benadrukken. Het volk zei vervolgens Jes.12:3 op. Vervolgens trokken de priesters één keer rond het altaar in de tempel terwijl het tempelkoor het Hallel zong (de Lofpsalmen 113-118). Tot slot werd het water vóór het altaar uitgegoten. De laatste dag van het feest werd dit ritueel herhaald, maar werd er 7 keer rond het altaar gelopen. Één van de laatste verzen die gezongen werden was “Och Here, geef toch heil, och Here, geef toch voorspoed!” (Ps.118:25). En dan was het feest voorbij. Het is op deze laatste bijzondere dag en misschien wel op dit laatste moment dat Jezus opstaat en deze gedenkwaardige woorden spreekt: “Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke! Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.” (Joh.7:37-38).
  
 1.  De oproep om te komen tot Jezus (7:37) 

  “Stond Jezus en riep, zeggende”. In die tijd zaten Rabbi’s om hun leerling te onderrichten en ze schreeuwden niet. Jezus wilde echter alle aandacht op Zich vestigen en stond en riep uit alle macht. Het laat zien hoe God geen behagen schept in de dood van de zondaar. Integendeel: er is blijdschap in de hemel als één zondaar zich bekeert. Maar waarom komt dan niet iedereen (zie Mat.7:13-14)?

  
 2.  De voorwaarde voor het komen tot Jezus (7:37) 
  
 “Indien iemand dorst heeft”. Wat betekent het dorst te hebben? Jezus’ toehoorders waren zeer religieus. De Bijbel was hun met de paplepel ingegoten; toch kwamen velen niet tot Jezus. Dorst betekent: behoefte hebben aan water. Jezus vergelijkt dit met geloven in Hem. Wie zich ervan bewust is, dat hij/zij vanuit zichzelf niet voor een heilig God kan verschijnen en in de hel thuishoort (Jes.64:6), krijgt dorst (Mat.5:6) en mag komen en drinken uit de bron die nooit opdroogt. Drinken van de toegerekende gerechtigheid van Jezus en zo behouden worden (Rom.4:1-8, 19-25). En als je merkt dat je weinig dorst hebt, dan mag je ook daar heel eenvoudig God om vragen én er zelf aan werken door concreet tijd apart te zetten en het Woord van God tot je te nemen.
  
 3.  De noodzaak tot het komen tot Jezus (7:37-38) 
  
 “Hij kome tot Mij”. Voor wie zich zich bewust is van zijn verloren staat ligt daar de oproep van Jezus: Kom tot Mij. De Bijbel is één grote uitnodiging om te komen tot Jezus. Tot de eerste mens riep God: “Adam, waar ben je” (Gen.3:9)? Maar in plaats van zijn schuld te erkennen verborg zich en gaf de schuld aan Eva. Tot aan het einde van deze schepping roept God: “Kom! En wie dorst heeft, kome, en wie wil, neme het water des levens om niet.” (Op.22:17). We moeten komen als bedelaar met lege handen.
 “En drinke”
Komen alleen is niet voldoende. De rijke jongeling kwam, maar ging bedroefd heen (Luk.18:23). Maarten Luther kastijdde zichzelf en beklom in Rome op zijn blote knieën de Pilatustrap in de hoop hiermee zijn schuldbesef weg te werken. Maar het hielp allemaal niets. Totdat bij de studie van de Romeinenbrief (“De rechtvaardige zal uit geloof leven.” Rom.1;17) er (zoals hij zelf later schreef) als het ware een deur openging en het licht in zijn hart aanging. En dan drinkt hij met volle teugen van de gerechtigheid van Jezus en ontdekt hij de overvloedige genade van God.
 “Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt”
 Niet zomaar geloven of religieus zijn maar persoonlijk geloven in Jezus Christus als de Zoon van God! Met lege handen tot God komen en vertrouwen dat het offer van de Heer Jezus voor God volkomen genoeg is en Hij je Zijn gerechtigheid toerekent. Geloven houdt ook gehoorzamen in (Rom.1:5). Jezus als de Heer van je leven. Geloof zonder werken is een dood geloof (Jac.2:26). Dat is drinken; dat is geloven zoals de Schrift zegt.
  
 4.  Het gevolg van het komen tot Jezus (7:38-39)
  
Geloven is: als dorstige tot Jezus komen en drinken van het levende water. En dat niet éénmalig, maar steeds opnieuw. Wie zo voortdurend drinkt, gaat door God gebruikt worden om anderen bij de bron van het levende water te brengen. Dan gaat de Heilige Geest in jou aan het werk en gaat de verheerlijkte Jezus door je leven gezien worden. Dan mag je anderen wijzen op de Heiland en het levende water. Maar zover was het nog niet. Eerst moest Jezus verheerlijkt worden (via kruis en opstanding en Hemelvaart) en met Pinksteren de Heilige Geest uitgestort worden zoals Jezus beloofd had.

 Vragen ter overdenking

 ·       Herken jij deze dorst in je leven? 
 ·       Wat ben je geneigd te doen om die dorst te lessen? Wat moet je volgens Jezus    doen? 
 ·       Ken je het gevaar van gearriveerd en tevreden over je eigen gerechtigheid zijn en menen een christelijke status bereikt te hebben? Wat kun je eraan doen om dit te voorkomen?

 ·      Hoe kun jezelf concreet werken aan het geloven in Jezus?

bron: inHemdekracht.nl

Lees meer...   (4 reacties)
 
 
God wil ons van Zijn Vrede geven.
heel diep van binnen.
Hij wil dat we ons hart schoonwassen
van alle zonde en vuiligheid van deze wereld.
Dat we tot Hem naderen
met een overgegeven hart.
Zodat Hij alles kan wegspoelen
wat niet van Hem is.
Dan kan Hij ons Zijn Ware Vrede geven.
Niet die van de wereld,
maar echte ware diepe vrede.
 
 
Zijn Woord zegt hierover:
 
De HERE is mijn herder,
dus heb ik alles wat ik nodig heb!
Hij laat mij uitrusten in een groene weide
en wijst mij de weg langs kabbelende beekjes.
Hij verfrist mijn innerlijk en leidt mij op de weg,
waar Zijn recht geldt, tot eer van Zijn naam.
Psalm 23:1

Innerlijk ben ik tot rust gekomen
en ik houd van de stilte.
Zo rustig als een kind zit op zijn moeders schoot,
zo rustig voel ik mij van binnen.
Psalm 131:2
 
Lees meer...
 
 
De onbeschijfelijke liefde van God.
 
Zijn warme Vaderhart gaat naar ons uit.
Zijn armen zijn uitgesterkt om ons te bereiken.
Zijn hart klopt sneller,
als Hij ook maar een moment onze aandacht krijgt.
 
Maar wij hebben ons gezicht afgewend.
Wij zijn met onze eigen zaken bezig.
Laat dit ons helpen om even God's kant op te kijken.
Even als herinnering: Hij is er ook nog!
 
Om zodoende een glimp op te vangen
 van wie Hij werkelijk is.
Een God vol van vreugde en vrede.
die er steeds naar uitziet en ernaar velangt
om onze aandacht te krijgen.
Maar zich nooit zal opdringen!
 
Lees meer...

 

Vaders liefdesbrief

Mijn kind,
Je kent mij misschien niet, maar Ik weet alles over je.
Ik weet het wanneer je zit en wanneer je weer opstaat.
Alles wat je doet is bij mij bekend.
Zelfs de haren op je hoofd zijn geteld.
Want je bent gemaakt naar Mijn evenbeeld.
In Mij leef je, beweeg je en is je bestaan.
Je bent uit Mij voortgekomen.
Voordat je verwekt werd, kende Ik je al.
Nog voordat Ik de wereld maakte, koos Ik je al uit.
Je bent geen vergissing.
Elke dag van je leven stond al opgeschreven in Mijn boek.
Ik bepaalde je geboorte en waar je zou leven.
Je bent prachtig gemaakt.
Ik heb je gemaakt in de buik van je moeder.
Ik verwelkomde je op de dag dat je geboren werd.
Mensen die Mij niet kenden hebben geprobeerd Mij te vertegenwoordigen.
Ik ben niet ver weg en kwaad, want Ik ben de volmaakte liefde.
Mijn verlangen is om je te overladen met Mijn liefde.
Gewoon omdat Ik je Vader ben en jij Mijn kind bent.
Ik geef je veel meer dan een aardse vader zou kunnen.
Want Ik ben de perfecte vader.
Al het goede dat je ontvangt komt uit Mijn hand.
Ik geef je wat je nodig hebt.
Mijn plan voor jouw toekomst is altijd vol hoop geweest.
Want Ik hou van je met een eeuwigdurende liefde.
Ik denk ontelbaar veel aan je.
En Ik zing een lied van blijdschap over je.
Ik zal niet stoppen met het goede voor je te doen.
Want je bent Mijn kostbare bezit.
Met Mijn hele hart en ziel verlang Ik er naar om je te bevestigen.
En Ik wil je grote en verbazingwekkende dingen laten zien.
Als je Mij met je hele hart zoekt, zal je Mij vinden.
Verheug je in Mij en Ik zal je al de verlangens van je hart geven.
Want Ik heb die verlangens in je gelegd.
Ik kan oneindig veel meer voor je doen dan dat je ooit kunt beseffen.
Ik ben diegene die je het meest aanmoedigt.
En Ik ben ook de Vader die je troost in al je verdriet.
Als je terneergeslagen bent, ben Ik dicht bij je.
Zoals een herder een lam draagt, zo heb Ik je dicht bij Mijn hart gedragen.
Op een dag zal Ik elke traan van je ogen afwissen.
En Ik zal alle pijn die je op deze wereld hebt geleden, wegnemen.
Ik ben je Vader en Ik hou net zoveel van jou als van Mijn Zoon, Jezus.
Want in Jezus heb Ik Mijn liefde voor jou laten zien.
Hij is het exacte evenbeeld van Mij.
Hij kwam om te laten zien dat Ik aan jouw kant, en niet tegenover je, sta.
En je te vertellen dat Ik niet meer naar je zonden kijk.
Jezus stierf zodat wij weer bij elkaar kunnen komen.
Zijn dood was de ultieme uiting van Mijn liefde voor jou.
Ik gaf alles op waar Ik van hield, zodat Ik misschien jouw liefde zou winnen.
Als je Jezus verwelkomt, ontvang je Mij ook.
En niets zal je ooit nog scheiden van Mijn liefde.
Kom thuis en Ik geef het grootste feest dat je ooit beleefd hebt.
Ik ben altijd Vader geweest en Ik zal altijd Vader blijven.
Mijn vraag is Wil je Mijn kind zijn?
Ik wacht op je.
 
je Vader
Almachtig God
Lees meer...
 
De Ware Weg. 
 
Uw Woord is als een lamp op mijn weg,
als een licht op mijn pad.
Een pad die U voor mij bereid heeft.
Een weg die maar één richting uitgaat,
die maar één doel heeft,
die alleen maar naar U leidt.
 
U bent het die mij op die weg beschermd.
U waakt en zorgt dat ik niet struikel of val.
Uw oog is voortdurend op mij gericht.
U omgeeft mij van voren en van achteren,
zodat ik niet ten val kom.
U leidt mij op die weg naar u toe.
 
U houdt mij vast.
U roept me terug als ik even stiekem
 op een zijpad raak en verdwaal.
Verdwaal als een verloren schaap.
Dan bent U als een Herder
 die mij terugroept met Uw Zachte Stem.
U bent niet boos, maar wilt wel dat ik gehoorzaam.
Want U bent het die leidt....
U sluimert en U slaapt nooit.
U bent altijd waakzaam.
U bent het: Die leidt op de enige weg naar U toe.
U bent het Eeuwige Licht dat schijnt voor alle mensen!!!
 
Lees meer...
 
De Heer bepaalt het tempo van mijn werk.
Ik hoef mij niet op te jagen.
Altijd weer schenkt Hij mij een moment van stilte,
een adempauze waarin ik tot mijzelf kan komen.
Hij roept dan voor mij beelden op
die mij tot rust doen komen en mij kalmte geven.
Vaak zorgt Hij dat mij zonder inspanning iets gelukt
en ik kijk er zelf blij verrast van op
hoe vol vertrouwen ik dan kan zijn.
Ik merk het wel: mijn hart kent slechts rust
als ik aan deze Heer mijn vertrouwen schenk.

Al heb ik het veel te druk, toch is het niet nodig
dat ik mijn innerlijke vrede kwijt raak.
Elk uur en in alle dagen is Hij aanwezig
en daarom verdwijnt de dreiging uit al het andere.
Midden in de drukte van het leven
doet Hij me vaak iets ervaren dat moedgevend is.

Dan is het alsof Iemand mij een verfrissing aanbiedt
en ineens is daar die innerlijke vrede
in diepe zekerheid geborgen te zijn.
Ik voel dan dat mijn kracht toeneemt,
dat ik mijn evenwicht herwin
en ik mijn dagelijks werk weer met succes aankan.

Daarenboven is het heerlijk om te weten
dat ik wandel in het voetspoor van mijn Heer
en dat voor nu en altijd bij Hem mijn thuis is.

Lees meer...   (3 reacties)
Categorieën
Oase

 

 

Meer van Beloved Daughter:

    Afgesloten Hof

    Beautiful Place

    Beloved Court

    Beloved Daughter

    Beloved Garden

    Beloved Place

    Beloved Woman

    Bride of Christ

    Daughter of Christ

    Deserted Place

    Desolate Place

    God's garden

    Holy Place

    Hooglied

    Lonely PLace

    Lovely Garden

    Oase

    Resting Place

    Rose of Love

    Prince of Peace

    Schuilgrot

    Tuin van God

    Toevluchtsoord

    Vreugdebron

    Vredevorst

 

 

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Let the River flow
 
Let Your living water flow over my soul, Let your Holy Spirit come and take control, Of every situation that has troubled my mind, All my cares and burdens on to you I roll. Father, Father, Father.
Give your life to Jesus, let Him fill your soul, Let Him take you in His arms and make you whole, As you give your life to Him, He'll set you free, You will live and reign with Him eternally. Jesus, Jesus, Jesus.
Come now Holy Spirit and take control, Hold me in your loving arms and make me whole, Wipe away all doubt and fear and take my pride, Draw me to your love and keep me by your side. Spirit, Spirit, Spirit.
Let your living water flow over my soul Let your Holy spirit come and take control, Of every situation that has troubled my mind, All my cares and burdens onto you I roll. Father, Jesus, Spirit
 
 
 
 
 
Levend water, verfrissend, vrij
 
Levend water, verfrissend, vrij; het stroomt de berg af tot in de vallei. 't Is Gods rivier die je vreugde geeft. Hij brengt vernieuwing aan alles wat leeft.
Refrein: Daar bij de rivier gaan je voeten dansen. Daar bij de rivier zingt je hart een lied. Daar bij de rivier gaan je ogen lachen; kom drink het water, ontvang het om niet.
Het bruist van leven in Gods rivier; wie daarvan drinken, verheugen zich hier. En ben je eens in die stroom geweest, dan blijf je dorstig naar meer van Gods Geest.
Refrein: Daar bij de rivier gaan je voeten dansen. Daar bij de rivier zingt je hart een lied. Daar bij de rivier gaan je ogen lachen; kom drink het water, ontvang het om niet.
En op de berg in Gods heerlijkheid, daar zien wij Jezus in majesteit. En langs de oevers van Gods rivier daar juichen wij, want zijn liefde is hier.
Refrein: Daar bij de rivier gaan je voeten dansen. Daar bij de rivier zingt je hart een lied. Daar bij de rivier gaan je ogen lachen; kom drink het water, ontvang het om niet.
 
Opw. 459
 
 
Waterval plaatjes
 
 
 
De Rivier
 
Al mijn zonden, al mijn zorgen, neem ik mee naar de rivier. Heer, vergeef mij en genees mij. Vader, kom, ontmoet mij hier.
Want dit water brengt nieuw leven en verfrist mij elke dag. 't Is een stroom van uw genade, waar 'k U steeds ontmoeten mag.
Refrein: Here Jezus, neem mijn leven, ik leg alles vor u neer. Leid mij steeds weer naar het water, 'k wil Udaar ontmoeten,Heer.
Al mijn zonden, al mijn zorgen, neem ik mee naar de rivier. Heer, vergeef mij en genees mij. Vader, kom, ontmoet mij hier.
Want dit water brengt nieuw leven en verfrist mij elke dag. 't Is een stroom van uw genade, waar 'k U steeds ontmoeten mag.
(Refrein)
Kom ontvang een heel nieuw leven, kom en stap in de rivier. Jezus roept je, Hij verwacht je en Hij zegt: "Ontmoet mij hier."
(Refrein)
Leid mij steeds weer naar het water; 'k wil U daar ontmoeten, Heer.

Opw.642
 
Waterval plaatjes
 
 
The River of God
 
Down the mountain the river flows And it brings refreshing wherever it goes Through the valleys and over the fields The river is rushing And the river is here The river of God Sets our feet a’dancing The river of God Fills our heart with cheer The river of God Fills our mouths with laughter And we rejoice For the river is here The river of God Is teaming with life And all who touch it Can be revived And those who linger On this river’s shore Will come back thirsting For more of the Lord CHORUS To the mountain we love to go To find the presence of the Lord Along the banks of the river we run We dance with laughter giving praise to the Son CHORUS
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mijn vrienden:

 

 

 
 
 

 

Laatste reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl