Welkom op Oase
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Oase!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
burger van de hemel

Je hebt geen geest van angst, maar van kracht, liefde en bezonnenheid

Je kunt barmhartigheid en genade vinden in tijden van nood

Je bent uit God geboren en de boze kan je niet raken
 
 
Bron: Naarhouse.nl
 
 
 
 
Bron van Levend water
ontspring nu in mij
zend uw Geest o Heilig GOd
en maak mij vrij
van elke situatie
die mijn hart bezwaart
'k geef mijn last aan u
die heel mijn ziel bewaart

Refrein:
Jezus [3x]
Vader [3x]
Geest van God [3]

Heer, U bent de Herder
die mij geneest
neem mij in uw armen
leid mij door uw Geest
neem mijn trots mijn twijfels
en mijn angsten nu
trek mij met uw liefde
ik verlang naar U

Refrein:
Jezus [3x]
Vader [3x]
Geest van God [3

geef jezelf aan Jezus
die jou geneest
laat hem je omarmen
en ontvang zijn Geest
als je hem vertrouwt
word je door Hem bevrijd
zul je met hem leven
tot in eeuwigheid

Refrein:
Jezus [3x]
Vader [3x]
Geest van God [3]

Bron van levend water
ontspring nu in mij
zend uw Geest o Heilig GOd
en maak mij vrij
van elke situatie
die mijn hart bezwaart
'k geef mijn last aan u
die heel mijn ziel bewaart

Refrein:
Jezus [3x]
Vader [3x]
Geest van God [3x]...
 
(Opwekking 445)
 
 
 
 
Bij  U  is de Bron des Levens

Ik kom tot U mijn Vader
En leg mijn leven in uw hand
Mijn tong verdroogt van dorst Heer
O giet uw water uit op mijn dorstig land
Heer maak de woestijn tot een waterplas
Want U bent het die nieuw leven geeft
Uw waterbronnen Heer op het dorre land
Doordrenk mij met uw Heil'ge Geest

Refrein:
Bij U is de Bron des Levens
Bij U vind ik nieuwe kracht
U richt mij op als ik ben gevallen
Als ik moe ben en niet verder kan
Bent U het die uitkomst biedt
Bij U is de Bron des Levens
Ik drink het Levende Water om niet

Met vreugde mag ik scheppen
Het Levend Water uit uw Bron
Overspoel mij met nieuw leven
De Geest en de bruid zeggen wie dorst heeft kom
De dorre woestijn zal bloeien als een roos
Ja de steppe die jubelt en lacht
Rivieren ontspringen op het kale land
Heer U geeft mij vreugde in mijn hart

Refrein:
Bij U is de Bron des Levens
Bij U vind ik nieuwe kracht
U richt mij op als ik ben gevallen
Als ik moe ben en niet verder kan
Bent U het die uitkomst biedt
Bij U is de Bron des Levens
Ik drink het Levende Water om niet

Ja ik vertrouw U Vader
U heeft mijn leven in uw hand
Er komt een frisse regen
Deze regen bevloeit mijn dor en dorstig land
De tijd van uw genade komt er aan
Dikke regendruppels vallen neer
De stromen van Levend Water zullen vloeien
Uit mijn binnenste keer op keer

Refrein:
Bij U is de Bron des Levens
Bij U vind ik nieuwe kracht
U richt mij op als ik ben gevallen
Als ik moe ben en niet verder kan
Bent U het die uitkomst biedt
Bij U is de Bron des Levens
Ik drink het Levende Water om niet

Ik drink het Levende Water om niet
Ik drink het Levende Water om niet

Menorah van der Zwan
 
waterfall4.gif image by WhyYuwie
 
 
Jezus is de Bron
van Levend water.
Hij geeft in overvloed.
Als je dorst hebt
 kun je bij Hem ontvangen.
Hij geeft je dan
 van Zijn Levende Water.
 
 
Smaller Jesus Walking on Water Pictures, Images and Photos
 
 
 
Jezus is vol liefde.
 
Hij wil jou geven in overvloed.
 
 
 
Naar:
 
 
naar Tuin van God:
 
 

 

 
 
Woorden van God die Leven geven.
 
Laat je overspoelen door Zijn Woord.
Zijn Woord is Levendig en Krachtig.
Hij wil je Vrede geven.
Een diepe rust en vertrouwen in je hart.
Door de Heilige Geest.


Hij geeft kracht aan zij die uitgeput zijn,
en aan zij die niet sterk zijn, vermeerdert hij macht.
Zelfs de jongeren zijn uitgeput en vermoeid,
en jonge mannen vallen volledig.
Maar zij die wachten op God die kracht geeft,
zij stijgen op met vleugels als van een arend
zij rennen en worden niet vermoeid,
zij gaan door en vallen niet flauw.
Jesaja 40: 29-31

Als je vermoeid en bedrukt bent, kom dan bij Mij.
Ik zal je rust geven.
Matteus 11:28

Als u dorst hebt, kom dan bij Mij om te drinken.
Er staat geschreven dat stromen van levend water u
it uw binnenste zullen komen als u in Mij gelooft.
Johannes 7:38

In de wildernis zullen bronnen opwellen
en in de woestijn zullen rivieren gaan stromen.
Jesaja 35:6

Verheug u in de HERE; dan zal Hij erop toezien
dat u alles krijgt wat u nodig hebt
en waarnaar u verlangt. Vertel alles
wat u bezighoudt aan de HERE en vertrouw Hem.
Hij zal in alles voor u zorgen.
Hij zal u openlijk recht verschaffen
en uw oprechtheid aan het licht brengen.
Word stil voor de HERE en verwacht alles van Hem.
Wees niet jaloers op de man die slechte plannen beraamt
en wie het ogenschijnlijk goed gaat.
Psalmen 37:4-7

Ik heb gezien wat zij doen,
maar toch zal Ik hen genezen!
Ik zal hen leiden en troosten,
hen helpen met berouw hun zonden te belijden.
Vrede, vrede voor hen, dichtbij en veraf,
want Ik zal hen allemaal genezen.
Maar zij die Mij blijven afwijzen,
zijn als de rusteloze zee die nooit stilligt,
maar altijd modder en vuil opwoelt.
Jesaja 57:18-20

De HERE is mijn herder,
dus heb ik alles wat ik nodig heb!
Hij laat mij uitrusten in een groene weide
en wijst mij de weg langs kabbelende beekjes.
Hij verfrist mijn innerlijk en leidt mij op de weg,
waar Zijn recht geldt, tot eer van Zijn naam.
Psalm 23:1

Innerlijk ben ik tot rust gekomen
en ik houd van de stilte.
Zo rustig als een kind zit op zijn moeders schoot,
zo rustig voel ik mij van binnen.
Psalm 131:2

Weet dat de Heer de heilige heeft apart gezet voor zichzelf.
De Heer hoort mijn roepen naar Hem.
Zeg in je hart: 'Beef en zondig niet',
terwijl je op je bed ligt, en wees stil.
Psalm 4:3-4
 
 


Reacties
 
 
 
Een psalm van David, toen hij in de woestijn van Juda was.
 

2 God, u bent mijn God, u zoek ik,
naar u smacht mijn ziel,
naar u hunkert mijn lichaam
in een dor en dorstig land, zonder water.
 

3 In het heiligdom heb ik u gezien,
uw macht en majesteit aanschouwd.
4 Uw liefde is meer dan het leven,
mijn lippen zingen uw lof.
 

5 U wil ik prijzen, mijn leven lang,
roepend uw naam, de handen geheven.
6 Dan wordt mijn ziel verzadigd met uw overvloed,
jubel ligt op mijn lippen, mijn mond zal u loven.
 

7 Liggend op mijn bed denk ik aan u,
wakend in de nacht prevel ik uw naam.
8 U bent altijd mijn hulp geweest,
ik juichte in de schaduw van uw vleugels.
9 Ik ben aan u gehecht, met heel mijn ziel,
uw rechterhand houdt mij vast.
 

10 Laat verzinken in de diepten der aarde
wie mij naar het leven staan,
11 laat ten prooi vallen aan de jakhalzen
wie mij uitleveren aan het zwaard.
12 Maar de koning zal zich verheugen in God,
wie hem trouw zweert, prijst zich gelukkig –
leugenaars wordt de mond gesnoerd.
 
 
Lees meer...
 
 
 
 
 
 
 
 
Zoals een hinde smacht
naar stromend water,
zo smacht mijn ziel
naar u, o God.
 

 Mijn ziel dorst naar God,
naar de levende God,
wanneer mag ik nader komen
en Gods gelaat aanschouwen?
 
 
 Tranen zijn mijn brood,
bij dag en bij nacht,
want heel de dag hoor ik zeggen:
‘Waar is dan je God?’
 

Weemoed vervult mijn ziel
nu ik mij herinner hoe
ik meeliep in een dichte stoet
en optrok naar het huis van God
een feestende menigte,
juichend en lovend.
 

 Wat ben je bedroefd, mijn ziel,
en onrustig in mij.
Vestig je hoop op God,
eens zal ik hem weer loven,
mijn God die mij ziet en redt.
  
 
 Mijn ziel is bedroefd,
daarom denk ik aan u,
hier in het land van de Jordaan,
bij de Hermon, op de top van de Misar.
 
 
De roep van vloed naar vloed,
de stem van uw waterstromen
al uw golven slaan
zwaar over mij heen.
 
 Overdag bewijst de HEER mij zijn liefde,
’s nachts klinkt een lied in mij op,
een gebed tot de God van mijn leven.
 

 Tot God, mijn rots, wil ik zeggen:
‘Waarom vergeet u mij,
waarom ga ik gehuld in het zwart,
door de vijand geplaagd?’
 
 Mij gaat door merg en been
de hoon van mijn belagers,
want ze zeggen heel de dag:
‘Waar is dan je God?’
 

Wat ben je bedroefd, mijn ziel,
en onrustig in mij.
Vestig je hoop op God,
eens zal ik hem weer loven,
mijn God die mij ziet en redt.
 
Psalm 42
 
 
 
 
Lees meer...
 
1 Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op.
Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen.
 Hij nam het woord en onderrichtte hen:
 
‘Gelukkig wie nederig van hart zijn,
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.
Gelukkig de treurenden,
want zij zullen getroost worden.
Gelukkig de zachtmoedigen,
want zij zullen het land bezitten.
Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden.
Gelukkig de barmhartigen,
want zij zullen barmhartigheid ondervinden.
Gelukkig wie zuiver van hart zijn,
want zij zullen God zien.
Gelukkig de vredestichters,
want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
10 Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden,
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.
11 Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden,
vervolgen en van allerlei kwaad betichten.
 12 Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel;
 zo immers vervolgden ze vóór jullie de profeten.
13 Jullie zijn het zout van de aarde.
Maar als het zout zijn smaak verliest,
 hoe kan het dan weer zout gemaakt worden?
Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt.
14 Jullie zijn het licht in de wereld.
Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven.
 15 Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens
onder een korenmaat weg te zetten,
nee, men zet hem op een standaard,
zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is.
16 Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen,
opdat ze jullie goede daden zien
 en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.
 
Matteus 5 :1- 16
Lees meer...   (1 reactie)
 
 
 
De schepping van hemel en aarde
 
Genesis:1
In het begin schiep God de hemel en de aarde.  
In het begin schiep God de hemel en de aarde [...] God zei – Ook mogelijk is de vertaling: ‘In het begin toen God de hemel en de aarde schiep [...] zei God’.
De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest zweefde over het water.  
 Gods geest zweefde over het water – Gods geest, of: ‘Gods adem’. Ook mogelijk is de vertaling: ‘een hevige wind joeg het water op’.
God zei: ‘Er moet licht komen,’ en er was licht. God zag dat het licht goed was, en hij scheidde het licht van de duisternis; het licht noemde hij dag, de duisternis noemde hij nacht. Het werd avond en het werd morgen. De eerste dag.
God zei: ‘Er moet midden in het water een gewelf komen dat de watermassa’s van elkaar scheidt.’ En zo gebeurde het. God maakte het gewelf en scheidde het water onder het gewelf van het water erboven. Hij noemde het gewelf hemel. Het werd avond en het werd morgen. De tweede dag.
God zei: ‘Het water onder de hemel moet naar één plaats stromen, zodat er droog land verschijnt.’ En zo gebeurde het. 10 Het droge noemde hij aarde, het samengestroomde water noemde hij zee. En God zag dat het goed was.
11 God zei: ‘Overal op aarde moet jong groen ontkiemen: zaadvormende planten en allerlei bomen die vruchten dragen met zaad erin.’ En zo gebeurde het. 12 De aarde bracht jong groen voort: allerlei zaadvormende planten en allerlei bomen die vruchten droegen met zaad erin. En God zag dat het goed was. 13 Het werd avond en het werd morgen. De derde dag.
14 God zei: ‘Er moeten lichten aan het hemelgewelf komen om de dag te scheiden van de nacht. Ze moeten de seizoenen aangeven en de dagen en de jaren, 15 en ze moeten dienen als lampen aan het hemelgewelf, om licht te geven op de aarde.’ En zo gebeurde het. 16 God maakte de twee grote lichten, het grootste om over de dag te heersen, het kleinere om over de nacht te heersen, en ook de sterren. 17 Hij plaatste ze aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde, 18 om te heersen over de dag en de nacht en om het licht te scheiden van de duisternis. En God zag dat het goed was. 19 Het werd avond en het werd morgen. De vierde dag.
20 God zei: ‘Het water moet wemelen van levende wezens, en boven de aarde, langs het hemelgewelf, moeten vogels vliegen.’ 21 En hij schiep de grote zeemonsters en alle soorten levende wezens waarvan het water wemelt en krioelt, en ook alles wat vleugels heeft. En God zag dat het goed was. 22 God zegende ze met de woorden: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk en vul het water van de zee. En ook de vogels moeten talrijk worden, overal op aarde.’ 23 Het werd avond en het werd morgen. De vijfde dag.
24 God zei: ‘De aarde moet allerlei levende wezens voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren.’ En zo gebeurde het. 25 God maakte alle soorten in het wild levende dieren, al het vee en alles wat op de aardbodem rondkruipt. En God zag dat het goed was.
26 God zei: ‘Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken; zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt.’ 27 God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. 28 Hij zegende hen en zei tegen hen: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag: heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen.’ 29 Ook zei God: ‘Hierbij geef ik jullie alle zaaddragende planten en alle vruchtbomen op de aarde; dat zal jullie voedsel zijn. 30 Aan de dieren die in het wild leven, aan de vogels van de hemel en aan de levende wezens die op de aarde rondkruipen, geef ik de groene planten tot voedsel.’ En zo gebeurde het. 31 God keek naar alles wat hij had gemaakt en zag dat het zeer goed was. Het werd avond en het werd morgen. De zesde dag.
Genesis: 2: 1 - 4
Zo werden de hemel en de aarde in al hun rijkdom voltooid. Op de zevende dag had God zijn werk voltooid, op die dag rustte hij van het werk dat hij gedaan had. God zegende de zevende dag en verklaarde die heilig, want op die dag rustte hij van heel zijn scheppingswerk.
Dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde. Zo ontstonden ze, zo werden ze geschapen.
Lees meer...
 
U, Here, bent mijn Heelmeester!
Loof de Here, mijn ziel en vergeet niet één van Zijn weldaden;
Die al mijn ongerechtigheden vergeeft,
Die al mijn ziekten geneest,
Die mijn leven verlost van de dood,
Die mij kroont met goedertierenheid en barmhartigheid.
(naar psalm 103: 2-5)
 
Voor mij, die Uw naam vreest,
zal de zon der gerechtigheid opgaan
en er zal genezing zijnonder haar vleugelen. (Mal. 4: 2)
 
Heer, ik verwacht U en put nieuwe kracht;
ik stijg op met vleugels als van een arend;
ik loop, maar word niet moe;
ik wandel, maar word niet mat. (naar Jes. 40: 28-31)
 
Want mijn ziekte heeft U op zich genomen,
en mijn smarten gedragen;
om mijn overtredingen werd U doorboord,
om mijn ongerechtigheden verbrijzeld;
de straf die mij de vrede aanbrengt, was op U,
en door Uw striemen ben ik genezen. (Jes. 53: 4-5)
 
Ik werp al mijn zorgen en problemen op U,
want U zorgt voor mij. (1Petr. 5: 7)
 
U, Here, bent mijn Heelmeester. (Ex. 15: 26)
 
 
Lees meer...
 
Welzalig de man die niet wandelt
in de raad der goddelozen,
die niet staat op de weg der zondaars,
noch zit in de kring der spotters;
maar aan des HEREN wet zijn welgevallen heeft,
en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht.
 
Want hij is als een boom, geplant aan waterstromen,
die zijn vrucht geeft op zijn tijd,
welks loof niet verwelkt;
– al wat hij onderneemt, gelukt.
 
Niet alzo de goddelozen:
die toch zijn als kaf dat de wind verstrooit.
Daarom houden de goddelozen geen stand in het gericht,
noch de zondaars in de vergadering der rechtvaardigen,
want de HERE kent de weg der rechtvaardigen,
maar de weg der goddelozen vergaat.
 

Psalm 1
 

Lees meer...
 
 
 
De HERE is mijn herder,
dus heb ik alles wat ik nodig heb!
Hij laat mij uitrusten in een groene weide
en wijst mij de weg langs kabbelende beekjes.
Hij verfrist mijn innerlijk en leidt mij op de weg,
waar Zijn recht geldt, tot eer van Zijn naam.

Psalm 23:1

Lees meer...
Halleluja!
 
Loof de HEER, mijn ziel.
De HEER wil ik loven, zolang ik leef,
mijn God bezingen zolang ik besta.

Vertrouw niet op mensen met macht,
op een sterveling bij wie geen redding is.
Stokt zijn adem, hij keert terug tot de aarde,
op die dag gaat hij met zijn plannen ten onder.
 
Gelukkig wie de God van Jakob tot hulp heeft,
wie zijn hoop vestigt op de HEER, zijn God,
die hemel en aarde heeft gemaakt,
de zee en alles wat daar leeft,

hij die trouw is tot in eeuwigheid,
recht doet aan de verdrukten,
brood geeft aan de hongerigen.
De HEER bevrijdt de gevangenen,
de HEER opent de ogen van blinden,
de HEER richt de gebogenen op,

de HEER heeft de rechtvaardigen lief,
de HEER beschermt de vreemdelingen,
wezen en weduwen steunt hij,
maar wie kwaad doen, richt hij te gronde.
 
10 De HEER is koning tot in eeuwigheid,
je God, Sion, van geslacht op geslacht.

Halleluja!
Lees meer...
 
30ljrrs.jpg (659×538)
 
 
 
Gelukkig wie de volmaakte weg gaan
en leven naar de wet van de HEER,
  gelukkig wie zijn richtlijnen volgen,
hem zoeken met heel hun hart.
Zij bedrijven geen onrecht,
maar gaan de wegen die hij wijst.
 

Uw regels hebt u gegeven
opdat wij ons eraan houden.
Laat toch mijn wegen recht zijn,
ik wil mij houden aan uw wetten.
 

Ik zal nooit beschaamd staan
als ik uw geboden in acht neem.
Ik zal u loven met een oprecht hart
als ik uw rechtvaardige voorschriften leer.
Ik zal mij houden aan uw wetten –
verlaat mij dan niet voorgoed.
 

Hoe kan wie jong is zuiver leven?
Door zich te houden aan uw woord.
10 Met heel mijn hart heb ik u gezocht,
laat mij niet afdwalen van uw geboden.
 

11 Uw belofte heb ik in mijn hart geborgen,
zo zal ik niet tegen u zondigen.
12 Geprezen bent u, HEER,
onderwijs mij in uw wetten.
 

13 Mijn lippen hebben uitgesproken
wat uw mond ons voorschreef.
14 Leven naar uw richtlijnen geeft mij vreugde,
meer vreugde dan rijkdom en overvloed.
 

15 Uw regels wil ik overdenken,
het oog op uw paden gericht.
16 Ik verheug mij in uw wetten,
uw woord zal ik niet vergeten.
 
 
Psalm 119: 1 - 17


Lees meer...
Categorieën
Oase

 

 

Meer van Beloved Daughter:

    Afgesloten Hof

    Beautiful Place

    Beloved Court

    Beloved Daughter

    Beloved Garden

    Beloved Place

    Beloved Woman

    Bride of Christ

    Daughter of Christ

    Deserted Place

    Desolate Place

    God's garden

    Holy Place

    Hooglied

    Lonely PLace

    Lovely Garden

    Oase

    Resting Place

    Rose of Love

    Prince of Peace

    Schuilgrot

    Tuin van God

    Toevluchtsoord

    Vreugdebron

    Vredevorst

 

 

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Let the River flow
 
Let Your living water flow over my soul, Let your Holy Spirit come and take control, Of every situation that has troubled my mind, All my cares and burdens on to you I roll. Father, Father, Father.
Give your life to Jesus, let Him fill your soul, Let Him take you in His arms and make you whole, As you give your life to Him, He'll set you free, You will live and reign with Him eternally. Jesus, Jesus, Jesus.
Come now Holy Spirit and take control, Hold me in your loving arms and make me whole, Wipe away all doubt and fear and take my pride, Draw me to your love and keep me by your side. Spirit, Spirit, Spirit.
Let your living water flow over my soul Let your Holy spirit come and take control, Of every situation that has troubled my mind, All my cares and burdens onto you I roll. Father, Jesus, Spirit
 
 
 
 
 
Levend water, verfrissend, vrij
 
Levend water, verfrissend, vrij; het stroomt de berg af tot in de vallei. 't Is Gods rivier die je vreugde geeft. Hij brengt vernieuwing aan alles wat leeft.
Refrein: Daar bij de rivier gaan je voeten dansen. Daar bij de rivier zingt je hart een lied. Daar bij de rivier gaan je ogen lachen; kom drink het water, ontvang het om niet.
Het bruist van leven in Gods rivier; wie daarvan drinken, verheugen zich hier. En ben je eens in die stroom geweest, dan blijf je dorstig naar meer van Gods Geest.
Refrein: Daar bij de rivier gaan je voeten dansen. Daar bij de rivier zingt je hart een lied. Daar bij de rivier gaan je ogen lachen; kom drink het water, ontvang het om niet.
En op de berg in Gods heerlijkheid, daar zien wij Jezus in majesteit. En langs de oevers van Gods rivier daar juichen wij, want zijn liefde is hier.
Refrein: Daar bij de rivier gaan je voeten dansen. Daar bij de rivier zingt je hart een lied. Daar bij de rivier gaan je ogen lachen; kom drink het water, ontvang het om niet.
 
Opw. 459
 
 
Waterval plaatjes
 
 
 
De Rivier
 
Al mijn zonden, al mijn zorgen, neem ik mee naar de rivier. Heer, vergeef mij en genees mij. Vader, kom, ontmoet mij hier.
Want dit water brengt nieuw leven en verfrist mij elke dag. 't Is een stroom van uw genade, waar 'k U steeds ontmoeten mag.
Refrein: Here Jezus, neem mijn leven, ik leg alles vor u neer. Leid mij steeds weer naar het water, 'k wil Udaar ontmoeten,Heer.
Al mijn zonden, al mijn zorgen, neem ik mee naar de rivier. Heer, vergeef mij en genees mij. Vader, kom, ontmoet mij hier.
Want dit water brengt nieuw leven en verfrist mij elke dag. 't Is een stroom van uw genade, waar 'k U steeds ontmoeten mag.
(Refrein)
Kom ontvang een heel nieuw leven, kom en stap in de rivier. Jezus roept je, Hij verwacht je en Hij zegt: "Ontmoet mij hier."
(Refrein)
Leid mij steeds weer naar het water; 'k wil U daar ontmoeten, Heer.

Opw.642
 
Waterval plaatjes
 
 
The River of God
 
Down the mountain the river flows And it brings refreshing wherever it goes Through the valleys and over the fields The river is rushing And the river is here The river of God Sets our feet a’dancing The river of God Fills our heart with cheer The river of God Fills our mouths with laughter And we rejoice For the river is here The river of God Is teaming with life And all who touch it Can be revived And those who linger On this river’s shore Will come back thirsting For more of the Lord CHORUS To the mountain we love to go To find the presence of the Lord Along the banks of the river we run We dance with laughter giving praise to the Son CHORUS
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mijn vrienden:

 

 

 
 
 

 

Laatste reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl