Welkom op Oase
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Oase!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
burger van de hemel

Je hebt geen geest van angst, maar van kracht, liefde en bezonnenheid

Je kunt barmhartigheid en genade vinden in tijden van nood

Je bent uit God geboren en de boze kan je niet raken
 
 
Bron: Naarhouse.nl
 
 
 
 
Bron van Levend water
ontspring nu in mij
zend uw Geest o Heilig GOd
en maak mij vrij
van elke situatie
die mijn hart bezwaart
'k geef mijn last aan u
die heel mijn ziel bewaart

Refrein:
Jezus [3x]
Vader [3x]
Geest van God [3]

Heer, U bent de Herder
die mij geneest
neem mij in uw armen
leid mij door uw Geest
neem mijn trots mijn twijfels
en mijn angsten nu
trek mij met uw liefde
ik verlang naar U

Refrein:
Jezus [3x]
Vader [3x]
Geest van God [3

geef jezelf aan Jezus
die jou geneest
laat hem je omarmen
en ontvang zijn Geest
als je hem vertrouwt
word je door Hem bevrijd
zul je met hem leven
tot in eeuwigheid

Refrein:
Jezus [3x]
Vader [3x]
Geest van God [3]

Bron van levend water
ontspring nu in mij
zend uw Geest o Heilig GOd
en maak mij vrij
van elke situatie
die mijn hart bezwaart
'k geef mijn last aan u
die heel mijn ziel bewaart

Refrein:
Jezus [3x]
Vader [3x]
Geest van God [3x]...
 
(Opwekking 445)
 
 
 
 
Bij  U  is de Bron des Levens

Ik kom tot U mijn Vader
En leg mijn leven in uw hand
Mijn tong verdroogt van dorst Heer
O giet uw water uit op mijn dorstig land
Heer maak de woestijn tot een waterplas
Want U bent het die nieuw leven geeft
Uw waterbronnen Heer op het dorre land
Doordrenk mij met uw Heil'ge Geest

Refrein:
Bij U is de Bron des Levens
Bij U vind ik nieuwe kracht
U richt mij op als ik ben gevallen
Als ik moe ben en niet verder kan
Bent U het die uitkomst biedt
Bij U is de Bron des Levens
Ik drink het Levende Water om niet

Met vreugde mag ik scheppen
Het Levend Water uit uw Bron
Overspoel mij met nieuw leven
De Geest en de bruid zeggen wie dorst heeft kom
De dorre woestijn zal bloeien als een roos
Ja de steppe die jubelt en lacht
Rivieren ontspringen op het kale land
Heer U geeft mij vreugde in mijn hart

Refrein:
Bij U is de Bron des Levens
Bij U vind ik nieuwe kracht
U richt mij op als ik ben gevallen
Als ik moe ben en niet verder kan
Bent U het die uitkomst biedt
Bij U is de Bron des Levens
Ik drink het Levende Water om niet

Ja ik vertrouw U Vader
U heeft mijn leven in uw hand
Er komt een frisse regen
Deze regen bevloeit mijn dor en dorstig land
De tijd van uw genade komt er aan
Dikke regendruppels vallen neer
De stromen van Levend Water zullen vloeien
Uit mijn binnenste keer op keer

Refrein:
Bij U is de Bron des Levens
Bij U vind ik nieuwe kracht
U richt mij op als ik ben gevallen
Als ik moe ben en niet verder kan
Bent U het die uitkomst biedt
Bij U is de Bron des Levens
Ik drink het Levende Water om niet

Ik drink het Levende Water om niet
Ik drink het Levende Water om niet

Menorah van der Zwan
 
waterfall4.gif image by WhyYuwie
 
 
Jezus is de Bron
van Levend water.
Hij geeft in overvloed.
Als je dorst hebt
 kun je bij Hem ontvangen.
Hij geeft je dan
 van Zijn Levende Water.
 
 
Smaller Jesus Walking on Water Pictures, Images and Photos
 
 
 
Jezus is vol liefde.
 
Hij wil jou geven in overvloed.
 
 
 
Naar:
 
 
naar Tuin van God:
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Gebed voor Genezing
 
 
Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Levend Woord. U hebt gezegd dat Uw Woord Leven is voor diegenen die het vinden en dat het medicijn is voor hun vlees. Vandaag pas ik, onder belijdenis van mijn geloof, Uw Woord toe op mijn lichaam door het uit te spreken.
 
U zei in Psalm 139:14 dat ik heel wonderbaar ben toebereid en dat Uw werken wonderbaarlijk zijn. Ik verklaar dat ik door U geschapen ben en dat ik een geweldige schepping ben. Ik spreek ziekte en aandoening vandaag aan en proclameer dat ze overeenkomstig Fil. 2:10 zich moeten buigen voor de machtige naam van de Heer Jezus Christus.
 
Iedere naam op hemel, op aarde en onder de aarde, buigt zijn knie voor Jezus naam.
 
Ik spreek mijn lichaam vandaag aan en verklaar dat ik er autoriteit over heb. Ik beveel het om het Woord van God te ontvangen. In Matth.8:17 staat dat Jezus mijn ziekte gedragen heeft, en mijn zwakheden op Zich heeft genomen.Hemelse Vader, ik dank U dat de zelfde Geest die Jezus uit de dood deed opstaan, in mij woont en mijn sterfelijk lichaam levend maakt.
 
Ik spreek mijn immuun systeem aan en beveel het in overeenstemming te komen met het Woord van God. Mijn immuun systeem zal ziekte en aandoening in mijn lichaam vernietigen en zijn werk goed doen, want daartoe heeft God het geschapen.
 
Ik dank U, Vader, dat iedere cel in mijn lichaam reageert op Uw Woord. Uw Woord doortrekt mijn lichaam van top tot teen. Ik belijd dat het Woord van God vlees geworden is in mij.
 
In Psalm 103:3 staat dat U, Vader, al mijn ongerechtigheden vergeeft en al mijn ziektes geneest. Vader, dat heeft U gezegd en ik maak die woorden ook tot mijn belijdenis. Ik oordeel niet naar wat voor ogen is, ik oordeel naar Uw Levende Woord. Het is Uw Woord dat in mij leeft en gezondheid en genezing brengt in ieder deel van mijn lichaam.
 
Hemelse Vader, Ik verheug me in Uw belofte van goddelijke gezondheid. U hebt het gezegd en ik geloof het! Vandaag verklaar ik, dat ik Uw belofte van genezing zal zien manifesteren in mijn lichaam.
 
Genezing is er voor mij, omdat Jezus de prijs + 2000 jaar geleden betaald heeft. God hield zo veel van mij dat Hij Zijn Zoon gezonden heeft om te sterven aan het kruis, zodat ik leven kon ervaren naar Gods bedoeling. Zijn overvloedig leven manifesteert zich in mij, maakt mij heel, naar lichaam, ziel en geest. Amen.
 

Lees meer...
 
 
 
God,
Ik houd van U
Mijn ziel dorst naar U
Mijn ziel smacht naar U
naar de Levend God
naar Uw Levend water
Here Jezus
geef mij te drinken
U bent de Levende Bron
de bron die nooit ophoudt
de bron die nooit stopt.
Ik hef mijn handen naar U op
Ik geef mij aan U over.
zodat u mijn hart kunt verzadigen
en mijn hart kunt vullen
U zegt: "drink"
Dank U wel, Here
Amen
 
 
Lees meer...   (7 reacties)
 

 

 
 
Heer, U heb ik Lief…

Heer, U heb ik Lief,
U bent mijn redder.
Heer, maak mij vrij,
U geeft mij kracht.

Help mij door het leven,
ik heb alle vertrouwen in U,
op U vertrouwen is beter.
Haal het kwade uit mij,
Heer U houd mij op de been.
blijf altijd aan mijn zij.

Heer, U heb ik Lief,
U bent mijn redder.
Heer, maak mij vrij,
U geeft mij kracht.

maak alle mensen gelukkig,
Heer ik help U zoveel ik kan,
maak alle mensen blij.
wilt U Uw goedheid geven dan?
Tot slot van dit mooie lied,
Vraag ik U vergeet mij niet.

Geschreven door Coralie van’t Wout…(15jr.)
31 januari 2006
Lees meer...
 
 
  Jezus, ik hou van U.
 
                 Jezus, U bent alles voor mij.           
 
        Ik wil U volgen, Heer.
        Ik wil U dienen, Heer.
        Ik wil dat U alleen mijn Rots,
        mijn Toevlucht en mijn Schuilplaats bent.
        Ik wil leren U te gehoorzamen.
        Ik wil leren U te volgen.
        Ik wil leren U lief te hebben,
        met hart en ziel,
        met alles in me.
        Boven al het andere, zelfs boven mezelf.
 
        Jezus, ik buig voor U alleen.
        Jezus, ik buig mijn hoofd voor U alleen.
        Jezus, ik geef mijn leven..... aan U alleen!!!
 
        Jezus.  
 
Lees meer...   (10 reacties)
 
 
 
 
Vader God,  de Eeuwige,
U was er al voor wij bestonden,
Wees voor ons
een Bron van Levend Water.
Water dat leven geeft,
bezielt en sprankelt.
Dat ons doet groeien
en toekomst geeft.

Water
dat toekomst geeft,
aan de aarde
en de mensen
die haar bewonen.

Wees een bron
die nooit uitgeput geraakt
opdat we steeds opnieuw
 mogen beginnen.

Waar de hopeloosheid
en de dood
het dreigen te winnen
van het leven.

God leer ons leven
zoals U het bedoelt heeft.
Amen
 
Bron: onbekend
Lees meer...
 
 
Here Jezus,
Dank U voor Uw Offer
Uw Offer aan het kruis
Dank U wel voor Uw Liefde voor mij.
U hebt Uw Bloed gestort voor mij.
Vergeef al mijn zonden.
Was mij schoon in Uw Bloed.
Reinig mij met Uw Levende Water
Zuiver Mijn Hart.
Kom In Mijn Hart, Here Jezus.
Maak mij een Kind van God
 
Amen
 
Lees meer...
 
 
 
Mijn God,
 
Goed bent U
Groot bent U
U bent als een Oase
voor mijn ziel
U bent het Levende Water
U bent het Levende Brood
U verzadigd
U bent degene
Die Leven geeft
U bent Het Leven
U bent de Bron
 
U alleen kunt mijn hart vullen
U alleen kunt mijn hart verzadigen
 
U vult mijn lege hart
met Uw vrede
met Uw Liefde
 
U bent er
 
Begrijpen zal ik het nooit
ervaren wel.
 
amen
 
Lees meer...   (2 reacties)
 
 
Vader,
Ik verlaat mij op U,
doe met mij wat Gij goedvindt.

Wat Gij ook met mij doen wilt,
ik dank U.

Tot alles ben ik bereid, alles aanvaard ik,
als Uw wil maar geschiedt in mij
en in al uw schepselen:
niets anders verlang ik, mijn God.

Ik leg mijn leven in uw handen,
ik geef mij aan U, mijn God,
met heel de liefde van mijn hart,
omdat ik u bemin,
omdat het voor mij een noodzaak
van liefde is mij te geven,
mij zonder voorbehoud op U te verlaten,
met een oneindig vertrouwen:
want Gij zijt mijn Vader.

Charles de Foucauld

 
 
Lees meer...
Jezus
 
Jezus
Ik aanbid U.
Jezus,
Ik hou van U
Jezus,
Bij U wil ik horen.
 
U bent de Weg, de Waarheid en het Leven.
U bent de Ware weg.
Zoveel mensen zoekende,
terwijl U er bent.
 
U staat met Uw handen uitgestrekt,
om een ieder te begroeten.
Iedereen is welkom bij U.
U houdt van ons.
En U wilt niets liever
 dan ons geven van Uw liefde.
Uw handen druipen van olie.
Olie van de Heilige Geest.
Om een ieder te geven
van het Levende water,
wat we allemaal zo nodig hebben.
U zegt: "Kom bij Mij,
 en ik zal je geven
van het Levende Water,
waar je zo naar verlangt,
diep in je binnenste."
 
Lees meer...   (3 reacties)
Categorieën
Oase

 

 

Meer van Beloved Daughter:

    Afgesloten Hof

    Beautiful Place

    Beloved Court

    Beloved Daughter

    Beloved Garden

    Beloved Place

    Beloved Woman

    Bride of Christ

    Daughter of Christ

    Deserted Place

    Desolate Place

    God's garden

    Holy Place

    Hooglied

    Lonely PLace

    Lovely Garden

    Oase

    Resting Place

    Rose of Love

    Prince of Peace

    Schuilgrot

    Tuin van God

    Toevluchtsoord

    Vreugdebron

    Vredevorst

 

 

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Let the River flow
 
Let Your living water flow over my soul, Let your Holy Spirit come and take control, Of every situation that has troubled my mind, All my cares and burdens on to you I roll. Father, Father, Father.
Give your life to Jesus, let Him fill your soul, Let Him take you in His arms and make you whole, As you give your life to Him, He'll set you free, You will live and reign with Him eternally. Jesus, Jesus, Jesus.
Come now Holy Spirit and take control, Hold me in your loving arms and make me whole, Wipe away all doubt and fear and take my pride, Draw me to your love and keep me by your side. Spirit, Spirit, Spirit.
Let your living water flow over my soul Let your Holy spirit come and take control, Of every situation that has troubled my mind, All my cares and burdens onto you I roll. Father, Jesus, Spirit
 
 
 
 
 
Levend water, verfrissend, vrij
 
Levend water, verfrissend, vrij; het stroomt de berg af tot in de vallei. 't Is Gods rivier die je vreugde geeft. Hij brengt vernieuwing aan alles wat leeft.
Refrein: Daar bij de rivier gaan je voeten dansen. Daar bij de rivier zingt je hart een lied. Daar bij de rivier gaan je ogen lachen; kom drink het water, ontvang het om niet.
Het bruist van leven in Gods rivier; wie daarvan drinken, verheugen zich hier. En ben je eens in die stroom geweest, dan blijf je dorstig naar meer van Gods Geest.
Refrein: Daar bij de rivier gaan je voeten dansen. Daar bij de rivier zingt je hart een lied. Daar bij de rivier gaan je ogen lachen; kom drink het water, ontvang het om niet.
En op de berg in Gods heerlijkheid, daar zien wij Jezus in majesteit. En langs de oevers van Gods rivier daar juichen wij, want zijn liefde is hier.
Refrein: Daar bij de rivier gaan je voeten dansen. Daar bij de rivier zingt je hart een lied. Daar bij de rivier gaan je ogen lachen; kom drink het water, ontvang het om niet.
 
Opw. 459
 
 
Waterval plaatjes
 
 
 
De Rivier
 
Al mijn zonden, al mijn zorgen, neem ik mee naar de rivier. Heer, vergeef mij en genees mij. Vader, kom, ontmoet mij hier.
Want dit water brengt nieuw leven en verfrist mij elke dag. 't Is een stroom van uw genade, waar 'k U steeds ontmoeten mag.
Refrein: Here Jezus, neem mijn leven, ik leg alles vor u neer. Leid mij steeds weer naar het water, 'k wil Udaar ontmoeten,Heer.
Al mijn zonden, al mijn zorgen, neem ik mee naar de rivier. Heer, vergeef mij en genees mij. Vader, kom, ontmoet mij hier.
Want dit water brengt nieuw leven en verfrist mij elke dag. 't Is een stroom van uw genade, waar 'k U steeds ontmoeten mag.
(Refrein)
Kom ontvang een heel nieuw leven, kom en stap in de rivier. Jezus roept je, Hij verwacht je en Hij zegt: "Ontmoet mij hier."
(Refrein)
Leid mij steeds weer naar het water; 'k wil U daar ontmoeten, Heer.

Opw.642
 
Waterval plaatjes
 
 
The River of God
 
Down the mountain the river flows And it brings refreshing wherever it goes Through the valleys and over the fields The river is rushing And the river is here The river of God Sets our feet a’dancing The river of God Fills our heart with cheer The river of God Fills our mouths with laughter And we rejoice For the river is here The river of God Is teaming with life And all who touch it Can be revived And those who linger On this river’s shore Will come back thirsting For more of the Lord CHORUS To the mountain we love to go To find the presence of the Lord Along the banks of the river we run We dance with laughter giving praise to the Son CHORUS
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mijn vrienden:

 

 

 
 
 

 

Laatste reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl