Welkom op Oase
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Oase!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
burger van de hemel

Je hebt geen geest van angst, maar van kracht, liefde en bezonnenheid

Je kunt barmhartigheid en genade vinden in tijden van nood

Je bent uit God geboren en de boze kan je niet raken
 
 
Bron: Naarhouse.nl
 
 
 
 
Bron van Levend water
ontspring nu in mij
zend uw Geest o Heilig GOd
en maak mij vrij
van elke situatie
die mijn hart bezwaart
'k geef mijn last aan u
die heel mijn ziel bewaart

Refrein:
Jezus [3x]
Vader [3x]
Geest van God [3]

Heer, U bent de Herder
die mij geneest
neem mij in uw armen
leid mij door uw Geest
neem mijn trots mijn twijfels
en mijn angsten nu
trek mij met uw liefde
ik verlang naar U

Refrein:
Jezus [3x]
Vader [3x]
Geest van God [3

geef jezelf aan Jezus
die jou geneest
laat hem je omarmen
en ontvang zijn Geest
als je hem vertrouwt
word je door Hem bevrijd
zul je met hem leven
tot in eeuwigheid

Refrein:
Jezus [3x]
Vader [3x]
Geest van God [3]

Bron van levend water
ontspring nu in mij
zend uw Geest o Heilig GOd
en maak mij vrij
van elke situatie
die mijn hart bezwaart
'k geef mijn last aan u
die heel mijn ziel bewaart

Refrein:
Jezus [3x]
Vader [3x]
Geest van God [3x]...
 
(Opwekking 445)
 
 
 
 
Bij  U  is de Bron des Levens

Ik kom tot U mijn Vader
En leg mijn leven in uw hand
Mijn tong verdroogt van dorst Heer
O giet uw water uit op mijn dorstig land
Heer maak de woestijn tot een waterplas
Want U bent het die nieuw leven geeft
Uw waterbronnen Heer op het dorre land
Doordrenk mij met uw Heil'ge Geest

Refrein:
Bij U is de Bron des Levens
Bij U vind ik nieuwe kracht
U richt mij op als ik ben gevallen
Als ik moe ben en niet verder kan
Bent U het die uitkomst biedt
Bij U is de Bron des Levens
Ik drink het Levende Water om niet

Met vreugde mag ik scheppen
Het Levend Water uit uw Bron
Overspoel mij met nieuw leven
De Geest en de bruid zeggen wie dorst heeft kom
De dorre woestijn zal bloeien als een roos
Ja de steppe die jubelt en lacht
Rivieren ontspringen op het kale land
Heer U geeft mij vreugde in mijn hart

Refrein:
Bij U is de Bron des Levens
Bij U vind ik nieuwe kracht
U richt mij op als ik ben gevallen
Als ik moe ben en niet verder kan
Bent U het die uitkomst biedt
Bij U is de Bron des Levens
Ik drink het Levende Water om niet

Ja ik vertrouw U Vader
U heeft mijn leven in uw hand
Er komt een frisse regen
Deze regen bevloeit mijn dor en dorstig land
De tijd van uw genade komt er aan
Dikke regendruppels vallen neer
De stromen van Levend Water zullen vloeien
Uit mijn binnenste keer op keer

Refrein:
Bij U is de Bron des Levens
Bij U vind ik nieuwe kracht
U richt mij op als ik ben gevallen
Als ik moe ben en niet verder kan
Bent U het die uitkomst biedt
Bij U is de Bron des Levens
Ik drink het Levende Water om niet

Ik drink het Levende Water om niet
Ik drink het Levende Water om niet

Menorah van der Zwan
 
waterfall4.gif image by WhyYuwie
 
 
Jezus is de Bron
van Levend water.
Hij geeft in overvloed.
Als je dorst hebt
 kun je bij Hem ontvangen.
Hij geeft je dan
 van Zijn Levende Water.
 
 
Smaller Jesus Walking on Water Pictures, Images and Photos
 
 
 
Jezus is vol liefde.
 
Hij wil jou geven in overvloed.
 
 
 
Naar:
 
 
naar Tuin van God:
 
 

 

 
 
 
 
Op die dag zal elke knie zich buigen,
elke tong belijden dat Christus is Koning.
Hij heeft voor altijd de dood overwonnen en Hij is Heer.
 
Op die dag zal de hele aarde zien,
de hele wereld zal weten dat Christus de Koning is.
Hij heeft voor altijd de dood overwonnen en Hij is Heer.
 
De aarde zal  Zijn stem horen en Zijn Kracht voelen.
En Zijn Heerlijkheid zal gezien worden in ieder land.
Want Zijn Koninkrijk zal elk volk bereiken.
En onze Koning aller Koningen zal regeren over de hele aarde.
 
Op die dag zal Sion zich verheugen omdat het Woord van God bekend gemaakt zal worden als Zijn woord stroomt vanuit Jeruzalem.
Op die dag zal elke tong prijzen, al het geschapene opstaan om hun Koning te begroeten, Jezus Christus is opgestaan en Hij is Heer.
 
De aarde zal Zijn Stem horen en Zijn Kracht voelen.
En Zijn Heerlijkheid zal gezien worden in ieder land.
Want Zijn Koninkrijk zal elk volk bereiken.
En onze Koning aller Koningen zal regeren over de hele aarde!
 
 
Lees meer...
 
 
 
 
Ik geef U mijn handen, zodat U door mij heen kunt werken.
Ik geef U mijn voeten, zodat ik op Uw Weg kan gaan.
Ik geef U mijn ogen, zodat ik zie naar Uw Wil.
Ik geef U mijn mond, zodat U door mij heen kunt spreken.
Ik geef U mijn gedachten, zodat ik Uw gedachtren mag kennen.
Ik geef U mijn geest, zodat U door mij heen kunt bidden en leven
door Uw Heilige Geest.
Zodat ik een vat overlopend van olie kan zijn.
En boven alles, geef ik U mijn hart, dat U Uw liefde in mij kunt uitstorten,zodat ik lief kan hebben zoals U.
Ik geef mijzelf helemaal aan U.
Dat ik geestelijk mag groeien, zodat het U is die leeft, werkt en bid, in en door mij.
Dit bid ik in Jezus naam,
amen.
 
blue-waterfall12.gif image by mom1965
 
 
 
Lees meer...
 
 
 
 
 
 
Jouw zekerheid in Christus


Je bent voor eeuwig vrij van veroordeling

Je bent verzekerd dat alle dingen meewerken ten goede 

Je bent vrij van alle aanklachten tegen jou

Je kunt niet worden gescheiden van de liefde van God

Je bent bevestigd, gezalfd en verzegeld door God 

Je bent verborgen met Christus in God

Je bent verzekerd dat God het goede werk zal afmaken in jou

Je bent een burger van de hemel

Je hebt geen geest van angst, maar van kracht, liefde en bezonnenheid

Je kunt barmhartigheid en genade vinden in tijden van nood

Je bent uit God geboren en de boze kan je niet raken
 
 
Bron: Naarhouse.nl

Lees meer...   (8 reacties)
 
 
Je bent waardevol in Christus


Je bent het zout en het licht van de aarde

Je bent een rank van de ware wijnstok, een kanaal van zijn leven

Je bent uitgekozen en aangewezen om vrucht te dragen

Je bent een persoonlijk getuige van Christus 

Je bent een tempel van God 

Je bent een dienaar van verzoening voor God 

Je bent Gods medewerker

Je bent gezeten met Christus in de hemelse gewesten 

Je bent door God gemaakt

Je mag vrij tot God naderen met vertrouwen 

Je kunt alle dingen door Christus die je kracht geeft
 
Bron: Naarhouse.nl
 

Lees meer...
 
 
Jouw overwinningsleven in Hem

Je bent Gods Schepping,
In Christus Jezus geschapen om goede werken te doen.
In Hem heb je de verlossing door zijn bloed,
De vergeving van zonden
En ben je verzegeld met de belofte van de Heilige Geest.
Om waarlijk vrij te zijn, heeft Christus je vrijgemaakt. 
Hij verlicht de ogen van je hart,
Om te zien dat je een hoopvolle roeping hebt,
Een heerlijke erfenis en overweldigende kracht. 
God is bij machte oneindig veel meer te doen dan je bidt of beseft. 

Door de Heilige Geest heb je van God de kracht ontvangen  om demonen uit te drijven,
En macht over alle kracht van de vijand.
Je vermag alle dingen door Jezus Christus 
En zal zelfs grotere dingen doen dan Hij heeft gedaan.

In jou woont God, die groter is dan die in de wereld heerst.
Je leeft volgens de wet van de Geest van leven
En de vreugde des Heren is je kracht.
Bron: naarhouse.nl
 
 
Lees meer...
 
 
 
In Hem ben je vrij van angst


Als je bang bent, roep je de Here aan. 

Heer, Hij is je sterkte, je vesting en je bevrijder.
Hij is goed, een houvast in dagen van benauwdheid.
Hij kent jou die bij Hem schuilt.

In Zijn liefde is geen vrees,
Maar de volmaakte liefde drijft alle vrees uit.

De Here is je Beschermer.
Hij is de schaduw aan je rechterhand
En zal je bewaren voor alle kwaad.

Als je door zorgen wordt overstelpt,
Is Zijn troost de vreugde van je ziel.

Zelfs al ga je door een dal van diepe duisternis.
Vrees geen kwaad, want Hij is bij je.
Zie niet angstig rond, want Hij is jouw God.
Hij sterkt je, Hij helpt je, ook ondersteunt Hij je met Zijn heilrijke rechterhand.

Bron: Naarhouse.nl
 
 
 
 
 
Lees meer...
 
 
 
In Hem kun je alles!

Groot is jouw Here en geweldig in kracht!
Daarom ben je krachtig in Hem en in de sterkte van Zijn macht. 

Hij zal je stellen tot een hoofd en niet tot een staart.
Je zult enkel opgaan en niet neergaan, omdat je luistert naar de geboden van de Here, jouw God. 
Jij vermag alle dingen in Hem die jou kracht geeft! 

Hij die je roept is getrouw, Hij zal het ook doen.
Je vertrouwen is de Here; 
Je bent als een boom, aan het water geplant.
Je loof blijft groen; je hebt in een jaar van droogte geen zorg en laat niet na vrucht te dragen. Al wat je onderneemt gelukt.

De Here gaat voor je uit
Om je te leiden op de weg,
Zodat je dag en nacht voort kan gaan.
Met jouw God spring je over een muur.

Alle dingen zijn mogelijk,
Ja, alles is mogelijk voor jij die gelooft!

God zij dank, die je de overwinning geeft
Door jouw Here Jezus Christus. 

Amen!
 
 
Bron: Naarhouse.nl
 
 
Lees meer...   (2 reacties)
 
 
 
Jouw identiteit in Christus


Je bent een kind van God 

Je bent een vriend van Christus

Je bent gerechtvaardigd door je geloof

Je bent met God verenigd, en één geest met Hem

Je bent gekocht met een hoge prijs, en je bent van God

Je bent een lid van het lichaam van Christus

Je bent een heilige

Je bent aangenomen als kind van God

Je hebt directe verbinding met God door de Heilige Geest

Je bent vergeven en vrijgezet van je zonden

Je bent volmaakt in Christus


 bron: naarhouse.nl
 
 
 
Lees meer...   (7 reacties)
Categorieën
Oase

 

 

Meer van Beloved Daughter:

    Afgesloten Hof

    Beautiful Place

    Beloved Court

    Beloved Daughter

    Beloved Garden

    Beloved Place

    Beloved Woman

    Bride of Christ

    Daughter of Christ

    Deserted Place

    Desolate Place

    God's garden

    Holy Place

    Hooglied

    Lonely PLace

    Lovely Garden

    Oase

    Resting Place

    Rose of Love

    Prince of Peace

    Schuilgrot

    Tuin van God

    Toevluchtsoord

    Vreugdebron

    Vredevorst

 

 

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Let the River flow
 
Let Your living water flow over my soul, Let your Holy Spirit come and take control, Of every situation that has troubled my mind, All my cares and burdens on to you I roll. Father, Father, Father.
Give your life to Jesus, let Him fill your soul, Let Him take you in His arms and make you whole, As you give your life to Him, He'll set you free, You will live and reign with Him eternally. Jesus, Jesus, Jesus.
Come now Holy Spirit and take control, Hold me in your loving arms and make me whole, Wipe away all doubt and fear and take my pride, Draw me to your love and keep me by your side. Spirit, Spirit, Spirit.
Let your living water flow over my soul Let your Holy spirit come and take control, Of every situation that has troubled my mind, All my cares and burdens onto you I roll. Father, Jesus, Spirit
 
 
 
 
 
Levend water, verfrissend, vrij
 
Levend water, verfrissend, vrij; het stroomt de berg af tot in de vallei. 't Is Gods rivier die je vreugde geeft. Hij brengt vernieuwing aan alles wat leeft.
Refrein: Daar bij de rivier gaan je voeten dansen. Daar bij de rivier zingt je hart een lied. Daar bij de rivier gaan je ogen lachen; kom drink het water, ontvang het om niet.
Het bruist van leven in Gods rivier; wie daarvan drinken, verheugen zich hier. En ben je eens in die stroom geweest, dan blijf je dorstig naar meer van Gods Geest.
Refrein: Daar bij de rivier gaan je voeten dansen. Daar bij de rivier zingt je hart een lied. Daar bij de rivier gaan je ogen lachen; kom drink het water, ontvang het om niet.
En op de berg in Gods heerlijkheid, daar zien wij Jezus in majesteit. En langs de oevers van Gods rivier daar juichen wij, want zijn liefde is hier.
Refrein: Daar bij de rivier gaan je voeten dansen. Daar bij de rivier zingt je hart een lied. Daar bij de rivier gaan je ogen lachen; kom drink het water, ontvang het om niet.
 
Opw. 459
 
 
Waterval plaatjes
 
 
 
De Rivier
 
Al mijn zonden, al mijn zorgen, neem ik mee naar de rivier. Heer, vergeef mij en genees mij. Vader, kom, ontmoet mij hier.
Want dit water brengt nieuw leven en verfrist mij elke dag. 't Is een stroom van uw genade, waar 'k U steeds ontmoeten mag.
Refrein: Here Jezus, neem mijn leven, ik leg alles vor u neer. Leid mij steeds weer naar het water, 'k wil Udaar ontmoeten,Heer.
Al mijn zonden, al mijn zorgen, neem ik mee naar de rivier. Heer, vergeef mij en genees mij. Vader, kom, ontmoet mij hier.
Want dit water brengt nieuw leven en verfrist mij elke dag. 't Is een stroom van uw genade, waar 'k U steeds ontmoeten mag.
(Refrein)
Kom ontvang een heel nieuw leven, kom en stap in de rivier. Jezus roept je, Hij verwacht je en Hij zegt: "Ontmoet mij hier."
(Refrein)
Leid mij steeds weer naar het water; 'k wil U daar ontmoeten, Heer.

Opw.642
 
Waterval plaatjes
 
 
The River of God
 
Down the mountain the river flows And it brings refreshing wherever it goes Through the valleys and over the fields The river is rushing And the river is here The river of God Sets our feet a’dancing The river of God Fills our heart with cheer The river of God Fills our mouths with laughter And we rejoice For the river is here The river of God Is teaming with life And all who touch it Can be revived And those who linger On this river’s shore Will come back thirsting For more of the Lord CHORUS To the mountain we love to go To find the presence of the Lord Along the banks of the river we run We dance with laughter giving praise to the Son CHORUS
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mijn vrienden:

 

 

 
 
 

 

Laatste reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl