Welkom op Oase
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Oase!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
burger van de hemel

Je hebt geen geest van angst, maar van kracht, liefde en bezonnenheid

Je kunt barmhartigheid en genade vinden in tijden van nood

Je bent uit God geboren en de boze kan je niet raken
 
 
Bron: Naarhouse.nl
 
 
 
 
Bron van Levend water
ontspring nu in mij
zend uw Geest o Heilig GOd
en maak mij vrij
van elke situatie
die mijn hart bezwaart
'k geef mijn last aan u
die heel mijn ziel bewaart

Refrein:
Jezus [3x]
Vader [3x]
Geest van God [3]

Heer, U bent de Herder
die mij geneest
neem mij in uw armen
leid mij door uw Geest
neem mijn trots mijn twijfels
en mijn angsten nu
trek mij met uw liefde
ik verlang naar U

Refrein:
Jezus [3x]
Vader [3x]
Geest van God [3

geef jezelf aan Jezus
die jou geneest
laat hem je omarmen
en ontvang zijn Geest
als je hem vertrouwt
word je door Hem bevrijd
zul je met hem leven
tot in eeuwigheid

Refrein:
Jezus [3x]
Vader [3x]
Geest van God [3]

Bron van levend water
ontspring nu in mij
zend uw Geest o Heilig GOd
en maak mij vrij
van elke situatie
die mijn hart bezwaart
'k geef mijn last aan u
die heel mijn ziel bewaart

Refrein:
Jezus [3x]
Vader [3x]
Geest van God [3x]...
 
(Opwekking 445)
 
 
 
 
Bij  U  is de Bron des Levens

Ik kom tot U mijn Vader
En leg mijn leven in uw hand
Mijn tong verdroogt van dorst Heer
O giet uw water uit op mijn dorstig land
Heer maak de woestijn tot een waterplas
Want U bent het die nieuw leven geeft
Uw waterbronnen Heer op het dorre land
Doordrenk mij met uw Heil'ge Geest

Refrein:
Bij U is de Bron des Levens
Bij U vind ik nieuwe kracht
U richt mij op als ik ben gevallen
Als ik moe ben en niet verder kan
Bent U het die uitkomst biedt
Bij U is de Bron des Levens
Ik drink het Levende Water om niet

Met vreugde mag ik scheppen
Het Levend Water uit uw Bron
Overspoel mij met nieuw leven
De Geest en de bruid zeggen wie dorst heeft kom
De dorre woestijn zal bloeien als een roos
Ja de steppe die jubelt en lacht
Rivieren ontspringen op het kale land
Heer U geeft mij vreugde in mijn hart

Refrein:
Bij U is de Bron des Levens
Bij U vind ik nieuwe kracht
U richt mij op als ik ben gevallen
Als ik moe ben en niet verder kan
Bent U het die uitkomst biedt
Bij U is de Bron des Levens
Ik drink het Levende Water om niet

Ja ik vertrouw U Vader
U heeft mijn leven in uw hand
Er komt een frisse regen
Deze regen bevloeit mijn dor en dorstig land
De tijd van uw genade komt er aan
Dikke regendruppels vallen neer
De stromen van Levend Water zullen vloeien
Uit mijn binnenste keer op keer

Refrein:
Bij U is de Bron des Levens
Bij U vind ik nieuwe kracht
U richt mij op als ik ben gevallen
Als ik moe ben en niet verder kan
Bent U het die uitkomst biedt
Bij U is de Bron des Levens
Ik drink het Levende Water om niet

Ik drink het Levende Water om niet
Ik drink het Levende Water om niet

Menorah van der Zwan
 
waterfall4.gif image by WhyYuwie
 
 
Jezus is de Bron
van Levend water.
Hij geeft in overvloed.
Als je dorst hebt
 kun je bij Hem ontvangen.
Hij geeft je dan
 van Zijn Levende Water.
 
 
Smaller Jesus Walking on Water Pictures, Images and Photos
 
 
 
Jezus is vol liefde.
 
Hij wil jou geven in overvloed.
 
 
 
Naar:
 
 
naar Tuin van God:
 
 

 

 
 

 

 

Soaken: leren rusten in God


Soaken is een engelse term die betekent: 'doordrenkt worden'. Het is een begrip geworden, voortvloeiend uit de opwekking in een kerk in Toronto, waardoor tienduizenden kerken wereldwijd geestelijke vernieuwing ervaren hebben.
In deze vernieuwing heeft God laten zien, dat Hij wil dat we als zijn kinderen leren om doordrenkt te worden van zijn Geest. Hij wil ons leren om te stoppen met alsmaar druk bezig te zijn. Want zonder dat we het weten zijn onze tijden van gebed en bijbellezen vaak niets maar dan het vervullen van een soort religieuze ‘plicht’, waarmee we hopen onze christelijke levenswandel op een hoger niveau te brengen.
Hoewel gebed en bijbellezen absoluut noodzakelijk zijn, wil God ons leren dat juist de Bijbel een belangrijke waarheid leert, die we als christenen nog niet ten volle ontdekt hebben: leren rusten in God, leren stil zijn in Gods aanwezigheid, leren om gevuld te worden, leren onszelf zijn, ontspannen bij God, enz. Dat is soaken.
Stil zijn bij God, in volkomen overgave en vertrouwen, is een buitengewoon krachtige sleutel tot genezing, kracht en bevrijding.
Diepe innerlijke verfrissing
Mensen die geleerd hebben om langere tijd gewoon stil te zijn bij God en Hem in hun hart te aanbidden en lief te hebben, getuigen van een zeer diepe innerlijke verfrissing.
Bij velen is er een sterke toename van de werking van Gods Geest in hun leven en bediening. In Mozambique is er een bediening die door het geheim van te rusten in God een onvoorstelbare toename van wonderen en zegen ervaren hebben. In enkele jaren tijd zijn er zo’n vijfduizend kerken ontstaan. Gods aanwezigheid is bijzonder toegenomen.
Hoe doe je het?
Wat doe je dan precies? Heel eenvoudig: je gaat lekker zitten of liggen, het liefst leg je heel mooie aanbiddingsmuziek op (instrumentaal of met woorden), je richt je hart volledig op de Vader en Jezus en je vraagt of de heilige Geest je helemaal wil vullen. Je opent je hart volledig voor je Heer en je Geliefde Vader en Vriend en je nodigt Hem uit om je innerlijk op te vullen met zichzelf.
Volkomen overgave
Hoe komt het dat soaken zo’n zegen voortbrengt? Omdat je door te soaken letterlijk jezelf volledig kwetsbaar opstelt. Je gaat liggen of zitten en opent je helemaal voor je hemelse Vader.
Geen zelfverdediging, geen angst, geen wantrouwen, maar volkomen overgave.
Deze overgave zorgt ervoor dat je innerlijk veel intenser vervuld wordt met God. Hoe meer je jezelf opent, hoe meer God je kan vullen. Zo eenvoudig is het. Hoe meer je je afsluit, hoe minder God je kan vullen. Het is het principe dat iedereen kent.
Geen angst voor demonen
Is er geen gevaar dat demonen je gaan vullen? Neen. Want niemand die aan de Vader om een brood vraagt, zal een steen krijgen, zei Jezus. Hij voegde eraan toe: als jullie, verkeerde mensen, al aan je kinderen goede dignen geven, hoeveel te meer zal je Vader in de hemel de heilige Geest geven, aan zij die erom bidden?
Je bent een kind van God, geborgen in zijn hand. Je bent veilig in de schaduw van de Almachtige. Psalm 91 zegt het, letterlijk vertaald als volgt:
Hij die verblijft in de geheime plaats van de Allerhoogste, in de schaduw van de Machtige, is veilig beschut, hij zegt over de Heer: 'Mijn schuilplaats en mijn burcht, mijn God, ik vertrouw op Hem' (Psalm 91:1-2)
Spreuken 18:10 zegt het met deze woorden: ‘De naam van de Heer is een sterke toren, de rechtvaardige rent erheen en is veilig.’
Als je toegeeft aan de angst voor demonen, dan negeer je eigenlijk alles wat de Bijbel zegt, van begin tot eind. Want van kaft tot kaft spreekt de Bijbel over de geborgenheid en veiligheid van oprechte kinderen van God, in zijn almacht. Hij is een liefhebbende Vader die zijn engelen beveelt om ons te dienen. Hij bedekt ons met zijn vleugelen, zegt Gods Woord steeds weer. Zeker iemand die bewust gaat schuilen bij Hem, is volkomen veilig.
‘Wie op de HERE vertrouwt, is onwankelbaar als de berg van Jeruzalem, die er voor altijd is. Zoals rondom Jeruzalem bergen liggen, zo is de HERE om Zijn volk. Niet alleen nu, maar altijd en tot in de eeuwigheid.’ (Psalmen 125:1-2)
Dat is een absolute basiswaarheid van Gods Woord. Het is absurd te denken dat iemand die zich oprecht op Jezus Christus richt ineens overspoeld zou worden door satan. Dat kan niet.
Wat zegt de Bijbel?
Sommigen stellen zich de vraag of stil zijn bij God wel Bijbels is. Hieronder zie je enkele bijbelverzen die betrekking hebben op rusten, stil zijn, de Heer verwachten enz. Mediteer over deze verzen, zodat ze diep tot je kunnen doordringen. Lees ze niet vluchtig, maar neem tijd en richt er je hart op.
Vraag de Heer om tot je te spreken over het belang van rusten in Hem. Noteer inzichten en openbaringen die je ontvangt, die je kunnen helpen ook aan anderen te leren hoe ze kunnen ‘soaken’, ofwel ‘doordrenkt raken’ in Gods aanwezigheid.
Deze teksten zijn uit de vertaling van ‘Het Boek’ genomen. Bestudeer ze ook in andere vertalingen, zoals de NBG, Groot Nieuws en (Engelse) letterlijke vertalingen, om de volle rijkdom van Gods Woord te bevatten.
Je zult verbaasd staan over hoe belangrijk God het blijkbaar vindt, dat wij leren rusten in Zijn aanwezigheid.
Om zo vol vertrouwen te raken in Hem, te genieten van Zijn liefde, en onszelf te doordrenken van Zijn Geest, liefde, kracht en heerlijkheid.
Dit is de sleutel die de TACF kerk in Toronto ons heeft geleerd; de bijbelteksten hebben zij ons gegeven. Veel mensen die in Toronto zijn geweest, en sindsdien elke dag soaken, ervaren grote wonderen in hun levens. Heidi Baker zegt: “Fruit just happens!”, wat zoveel wil zeggen als: “Vrucht dragen overkomt je gewoon!”
Blinden zien, doven horen, doden worden opgewekt en de mensen zijn dolverliefd op Jezus en genieten van hun levendige en opwindende liefdesrelatie met God.
Wil jij dat ook? Wil je dat jouw land verandert? Wil je MEER van God? Lees dan onderstaande teksten en pas het toe. Wordt een echte ‘Soaker’, doordrenkt van Jezus, en overal waar je komt vallen druppels van Zijn heerlijkheid op anderen...
Verander jezelf, verander dit land.
Wordt meer zoals Jezus, gewoon door BIJ Hem te ZIJN.
Zo simpel is het.

Lees deze bijbelverzen:
De HERE is mijn herder, dus heb ik alles wat ik nodig heb! Hij laat mij uitrusten in een groene weide en wijst mij de weg langs kabbelende beekjes. Hij verfrist mijn innerlijk. Psalm 23:1-3
Innerlijk ben ik tot rust gekomen en ik houd van de stilte. Zo rustig als een kind zit op zijn moeders schoot, zo rustig voel ik mij van binnen. Psalm 131:2
Mediteer in je hart, terwijl je ligt, en wees stil. Psalm 4:4
Want de HERE God, de Heilige van Israël, zegt: "Alleen door naar Mij terug te keren en op Mij te wachten, kunt u worden gered; in rust en vertrouwen ligt uw kracht, maar dat wilt u niet."- Jesaja 30:15
Maar wie naar Mij luistert, hoeft zich nergens zorgen om te maken. Spreuken 1:33
Word stil voor de HERE en verwacht alles van Hem. Psalm 37:7
Als de lasten u drukken en u vermoeid raakt, kom dan bij Mij. Ik zal u rust geven. Voeg u naar Mij en wees mijn discipel, want Ik ben vriendelijk en nederig van hart. Bij Mij zult u diepe innerlijke rust vinden. Wat Ik van u vraag is nooit te zwaar en de last die u voor Mij moet dragen, is licht. Mattheus 11:28
Er wacht het volk van God dus nog altijd een zuivere, volkomen rust. Wie door geloof die rust ervaart, rust uit van zijn eigen werk, net als God. Laten wij ons best doen deel te krijgen aan die rust. Hebr. 4:9-11
Machtelozen en vermoeiden maakt Hij sterk, de zwakken geeft Hij kracht. Jeugdigen zullen uitgeput raken en de jonge mannen zullen het opgeven. Maar zij die wachten op de HERE, zullen hun krachten weer terugkrijgen. Zij stijgen op met vleugels als van arenden; zij zullen voortsnellen, maar niet moe worden; zij zullen wandelen zonder uitgeput te raken. Jesaja 40:29-31
Wees sterk en wacht op de HERE. Laat uw hart sterk zijn en krachtig door altijd op de HERE te wachten. Psalm 27:14
Is er iemand die dorst heeft? Kom dan maar hier en drink, ook al hebt u geen geld! Kom hier en kies uit wat u wilt drinken, wijn of melk. Alles is gratis! Jesaja 55:1
De zuster van deze vrouw, Maria, ging meteen bij Jezus zitten om naar Hem te luisteren. Maar Martha had het veel te druk met het klaarmaken van het eten. Lukas 10:39
Maar Ik zal haar opnieuw het hof maken en haar de woestijn in leiden en tot haar hart spreken. Hosea 2:14
Denk goed na en probeer te ontdekken wat de Here van u verlangt. Drink niet teveel wijn, want daardoor verliest u de controle over uzelf. Wees daarentegen VOL van de Heilige Geest. Efeze 5:17, 18  

@Door Renate Sörensen

www.real-life.nl

 
 
Reacties
 
 
 
Soaken
 
Wat is soaken?
In deze maatschappij is het na een lange werkdag vaak moeijk om tot rust te komen.
Op het moment van gebed merk je dat nog eens extra.
Je gedachten dwalen dan alle kanten op.
Terwijl je toch zo graag de liefdevolle zachte stem van de Heilige
Geest wil verstaan.
Soaken kan een hulpmiddel zijn om in die rust te komen.
 
Soaken, hoe doe je dat?

Om thuis te kunnen soaken, heb je een plekje nodig waar je je veilig voelt en waar je kwetsbaar kunt zijn.
Een plek waar je even niet gestoord wordt.
Je kunt in een lekkere stoel gaan zitten of op je rug op de bank of op bed gaan liggen.
Zet christelijke muziek op waar je je lekker bij voelt en richt je gedachten op Jezus.
Je kunt in gedachten nemen dat Jezus voor onze zonden is gestorven aan het kruis en Hem je zonden belijden.
Verneder jezelf voor Hem. Geef al je zorgen en problemen aan Hem. Vertel ze aan Hem!
Je kunt ook bijvoorbeeld het volgende gebed bidden:

,,Heer Jezus, ik nodig U uit om te komen en mijn hart te doorzoeken.
Kom dichtbij en laat me Uw liefde kennen.”

Aanbid Hem en geef jezelf over aan de Heer. Als je afgeleid wordt, probeer je dan opnieuw op Jezus te richten.
Je kunt beginnen met bijvoorbeeld een half uur soaken, en dit langzaam gaan uitbouwen.
 
Als je je helemaal op Jezus hebt gericht, ga dan de volgende dingen doen:

 • Sluit je ogen, zorg ervoor dat niemand je kan storen en zet de telefoon en/of andere
  storende apparaten uit. Blijf putten uit Zijn bronnen.
  Dit laatste kun je bereiken door even stil te gaan bidden, of de bijbel te gaan lezen.
  Doe dit niet te lang, want het belangrijkste is dat je Zijn hart zoekt: je hebt immers na
  het soaken nog genoeg tijd om zelf te gaan bidden of de bijbel te lezen.
 • Het beste is om een positie van overgave aan te nemen;
  volgens Derek Prince, een bekende bijbelleraar, is plat met je rug op de grond liggen (of op bed):
  dit is de meest kwetsbare positie die je lichaam kan aannemen.
  Hiermee stel je jezelf automatisch kwetsbaar op naar God toe.
  Je kan ook op een stoel zitten en je handen openhouden voor wat God je gaat geven,
  het ligt eraan waar jij je het meest comfortabel bij voelt - zolang je maar ongedwongen
  bij God kan komen!
 • Hieronder kan je twee gebeden vinden, die je kunnen helpen dichter bij God te komen tijdens het soaken. Het eerste gebed bid je hardop of in jezelf, vóór het soaken. Je zet de rustige, christelijke muziek
  aan en begint te bidden. Sluit daarna je ogen zodat je alles kan ontvangen wat God voor je heeft.
 • Als je wilt stoppen, of aan het eind van het half uur (welke tijd dan ook die je vastgesteld hebt), spreek je bijvoorbeeld het slotgebed uit, dat hieronder als laatst is vermeld.
Inleidend gebed
 

Heer Jezus Christus van Nazareth Die in het vlees gekomen is,
Ik loof en prijs Uw heilige naam.
Het is Uw aangezicht, dat ik wil opzoeken.
Heilige Geest, wilt U komen met Uw aanwezigheid,
En wilt U mij vullen met Gods liefde, vrede, kracht en heerlijkheid.
Wilt U tot mij spreken Heer, en mijn ziel verkwikken.
Ik leg al mijn zorgen, al mijn problemen en moeilijkheden,
voor Uw troon neer, en ik vertrouw
op Uw bescherming en zegeningen voor mijn hele leven!
Ik geef mijn wil aan U over, en ik vraag of U het wilt overnemen.
Heilige Geest, ga alstublieft Uw gang
Ik vraag of U mij wilt overspoelen en doordrenken met Uw aanwezigheid!
Amen.

Slotgebed
Heer Jezus Christus van Nazareth Die in het vlees gekomen is,Ik loof en prijs Uw heilige naam.Het is Uw aangezicht, dat ik wil opzoeken. Heilige Geest, wilt U komen met Uw aanwezigheid,En wilt U mij vullen met Gods liefde, vrede, kracht en heerlijkheid.Wilt U tot mij spreken Heer, en mijn ziel verkwikken.Ik leg al mijn zorgen, al mijn problemen en moeilijkheden,voor Uw troon neer, en ik vertrouw op Uw bescherming en zegeningen voor mijn hele leven!Ik geef mijn wil aan U over, en ik vraag of U het wilt overnemen.Heilige Geest, ga alstublieft Uw gangIk vraag of U mij wilt overspoelen en doordrenken met Uw aanwezigheid!Amen.
 
Heer Jezus Christus van Nazareth Die in het vlees gekomen is,
Dank U wel voor deze fantastische en heerlijke tijd
Dank U wel dat ik van U heb mogen genieten en bedankt voor alles
dat U aan mij gegeven hebt.
Ik bid dat alles wat U gezegd en gedaan heeft verzegeld wordt door U,
En dat ik elke dag weer verder met U mag wandelen,
immer dichter aan uw zij.
Ik hou van U! Amen.
 
Opmerking: deze gebeden zijn als hulpmiddel voor de mensen die het moeilijk vinden. Het is geen noodzaak. Zoek je eigen weg hierin.
 
(bron:zecharja.nl)
 
 
Voor de mensen die meer willen weten over soaken,
ga naar http://www.soakingprayercenter.nl/soaking.htm
 
 
Lees meer...
  

 
Wat is soaken?
 
Soaken is een tijd van rusten onder zachte aanbiddingmuziek. Deze muziek helpt om je ziel tot rust te brengen en in de aanwezigheid van God te komen. We nodigen de Heilige Geest uit om Zijn werk te doen in ons en wachten op Hem. Soaken is het engelse woordvoor ‘doordrenkt worden'. We willen doordrenkt worden van Gods liefde. Tijdens soaken gaan mensen vaak liggen of nemen een andere comfortabele houding van rust aan, en nodigen dan de Heilige Geest uit om te komen en ze aan te raken. In feite leg je jezelf neer voor Hem en geef je Hem de gelegenheid om je te laten vullen met Zijn liefde en je geeft jouw liefde aan Hem door je volledige overgave. Het is net als Maria zeggen: "doe maarmet mij zoals U wilt". Je kunt dit alleen doen, in je eigen kamer, maar soaken wordt ook vaak in groepsverband gedaan. De werking van Gods Geest is dan vaak sterker aanwezig.
 
Waarom soaken?
 
Het is een manier om het eerste gebod uit te voeren; God liefhebben met heel je hart, heel je ziel, heel je verstand en al je kracht . Het is een bewuste keuze om tijd te nemen om Hem lief te hebben en Zijn liefde te ontvangen. God wil ons doordrenken met Zijn liefde, maar onze harten zijn door omstandigheden vaak zo droog als een uitgedroogde spons. Als daar een plens water over heen giet, loopt het er zo langs heen, het kan niet worden opgenomen. Maar als je de spons in een bak met water neer legt, zal hij zich langzamerhand volzuigen. Zo kunnen onze harten Gods overweldigende stroom liefde niet volledig ontvangen, maar wanneer wij gaan liggen soppen in Zijn liefde zullen we ons vol gaan zuigen en doordrenkt raken. Veel mensen voelen direct de gevolgen van soaken; rust, vrede,een hernieuwde liefde voor Hem, verlichting, nieuwe energie, etc. De gevolgen kunnen ook op langere termijn duidelijk worden. Mensen kunnen bijvoorbeeld lichamelijke en innerlijke genezing ervaren, diepe veranderingen van het hart, huwelijken worden genezen, angsten gaan weg, depressies en ziekte gaan over en levens kunnen compleet worden veranderd.
 
Is het bijbels?
Het woord soaken komt niet letterlijk in de bijbel voor, maar de gedachte erachter is wel zeker bijbels. Als voorbeeld een aantal teksten waar deze gedachte in naar voren komt:
 
Psalm 46:11   Jesaja 49:2a   Psalm 91:4   Psalm 37:7a   Jesaja 30:15   Psalm 4:4   Hebreen 4:1, 9-11   Psalm 116:7   Psalm 62:6-7   Jesaja 40:29-31
 
Bron: onbekend
Lees meer...
 
 
Healing waters:
 
You waited for so long
By still waters
For the angel to stir the pool
Of healing waters
There's healing for your soul
Our God will make you whole
So please don;t despare of life
for even today, my friend,
Jesus will give you life
And He will bear all your pain
To show you how He loves you
 
Lord, stir the healing waters
Cleanse us now
By Your blood
Heal us now
lord, with your Word
Come now and touch my mind
And my body
Lord, with your healing
With Your healing waters
 
Lord Jesus, You are the same
yesterday,today, and forever
Touch those who hear
Those who would cry out to You
Father, we cry out to You with faith
You who raised Lazarus from the grave
Who healed a blind man from birth
Touch Your people now
 
There's healing for your soul
Our God will make you whole
So please don't despair of life
For even today, my friend,
Jesus will give you life,
And He'll bear all your pain
To show you how He loves you.
 
Lord, stir the healing waters
Feel His healing waters
Now enter the healing river of Jesus
For it is flowing
Oh, divine healing waters
Cleanse us now
Heal them now
Touch us now
Healing waters
 
Freddy Hayler
 
 
Lees meer...   (1 reactie)
}
 
 
 
 
 
 
 
 
Lees meer...
Categorieën
Oase

 

 

Meer van Beloved Daughter:

    Afgesloten Hof

    Beautiful Place

    Beloved Court

    Beloved Daughter

    Beloved Garden

    Beloved Place

    Beloved Woman

    Bride of Christ

    Daughter of Christ

    Deserted Place

    Desolate Place

    God's garden

    Holy Place

    Hooglied

    Lonely PLace

    Lovely Garden

    Oase

    Resting Place

    Rose of Love

    Prince of Peace

    Schuilgrot

    Tuin van God

    Toevluchtsoord

    Vreugdebron

    Vredevorst

 

 

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Let the River flow
 
Let Your living water flow over my soul, Let your Holy Spirit come and take control, Of every situation that has troubled my mind, All my cares and burdens on to you I roll. Father, Father, Father.
Give your life to Jesus, let Him fill your soul, Let Him take you in His arms and make you whole, As you give your life to Him, He'll set you free, You will live and reign with Him eternally. Jesus, Jesus, Jesus.
Come now Holy Spirit and take control, Hold me in your loving arms and make me whole, Wipe away all doubt and fear and take my pride, Draw me to your love and keep me by your side. Spirit, Spirit, Spirit.
Let your living water flow over my soul Let your Holy spirit come and take control, Of every situation that has troubled my mind, All my cares and burdens onto you I roll. Father, Jesus, Spirit
 
 
 
 
 
Levend water, verfrissend, vrij
 
Levend water, verfrissend, vrij; het stroomt de berg af tot in de vallei. 't Is Gods rivier die je vreugde geeft. Hij brengt vernieuwing aan alles wat leeft.
Refrein: Daar bij de rivier gaan je voeten dansen. Daar bij de rivier zingt je hart een lied. Daar bij de rivier gaan je ogen lachen; kom drink het water, ontvang het om niet.
Het bruist van leven in Gods rivier; wie daarvan drinken, verheugen zich hier. En ben je eens in die stroom geweest, dan blijf je dorstig naar meer van Gods Geest.
Refrein: Daar bij de rivier gaan je voeten dansen. Daar bij de rivier zingt je hart een lied. Daar bij de rivier gaan je ogen lachen; kom drink het water, ontvang het om niet.
En op de berg in Gods heerlijkheid, daar zien wij Jezus in majesteit. En langs de oevers van Gods rivier daar juichen wij, want zijn liefde is hier.
Refrein: Daar bij de rivier gaan je voeten dansen. Daar bij de rivier zingt je hart een lied. Daar bij de rivier gaan je ogen lachen; kom drink het water, ontvang het om niet.
 
Opw. 459
 
 
Waterval plaatjes
 
 
 
De Rivier
 
Al mijn zonden, al mijn zorgen, neem ik mee naar de rivier. Heer, vergeef mij en genees mij. Vader, kom, ontmoet mij hier.
Want dit water brengt nieuw leven en verfrist mij elke dag. 't Is een stroom van uw genade, waar 'k U steeds ontmoeten mag.
Refrein: Here Jezus, neem mijn leven, ik leg alles vor u neer. Leid mij steeds weer naar het water, 'k wil Udaar ontmoeten,Heer.
Al mijn zonden, al mijn zorgen, neem ik mee naar de rivier. Heer, vergeef mij en genees mij. Vader, kom, ontmoet mij hier.
Want dit water brengt nieuw leven en verfrist mij elke dag. 't Is een stroom van uw genade, waar 'k U steeds ontmoeten mag.
(Refrein)
Kom ontvang een heel nieuw leven, kom en stap in de rivier. Jezus roept je, Hij verwacht je en Hij zegt: "Ontmoet mij hier."
(Refrein)
Leid mij steeds weer naar het water; 'k wil U daar ontmoeten, Heer.

Opw.642
 
Waterval plaatjes
 
 
The River of God
 
Down the mountain the river flows And it brings refreshing wherever it goes Through the valleys and over the fields The river is rushing And the river is here The river of God Sets our feet a’dancing The river of God Fills our heart with cheer The river of God Fills our mouths with laughter And we rejoice For the river is here The river of God Is teaming with life And all who touch it Can be revived And those who linger On this river’s shore Will come back thirsting For more of the Lord CHORUS To the mountain we love to go To find the presence of the Lord Along the banks of the river we run We dance with laughter giving praise to the Son CHORUS
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mijn vrienden:

 

 

 
 
 

 

Laatste reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl